Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat Kálvária utcai Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet
Kálvária utcai Óvoda
óvodavezető
(magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2009.augusztus 16-tól 2014. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kálvária utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működtetésének biztosítása, vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
  • legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány
  • részletes szakmai önéletrajz
  • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor nyújt, a 34/588-660  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kálvária utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-282-3/2009., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületi ülésén kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny - 2009. január 22.