Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Humán és Intézményi Bizottság februári ülése

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Humán és Intézményi Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (+36-34) 588-611 Fax: (+36-34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-246-4/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán és Intézményi Bizottságát
2008. február 20-án 13.30 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza földszinti kisterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(III.1.)sz. rendelet módosítására (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr.Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 3. A Tatai Városkapu Zrt. 2008. évi üzleti terve
  Előterjesztő: Varga István Károly vezérigazgató
  Meghívott: Tatai Városkapu Zrt. Felügyelő Bizottsága
 4. a.) Turisztikai koncepció
  b.) Városmarketing koncepció
  Előterjesztő: Varga István Károly a Tatai Városkapu Zrt.
  vezérigazgatója
 5. Intézkedési terv az önkormányzat gyermek- és ifjúsági feladataira -
  2008 - 2010. időszakra
  Előterjesztő: Kaszál József a humán és intézményi bizottság elnöke
  Előadó: Lippai Sándor intézményi referens
 6. Tata, Kossuth tér 12.sz. alatti ingatan megvásárlása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr.Márk Zsuzsanna városfejlesztési és
  építési irodavezető
  Czunyiné dr. Bertalan Judit egészségügyi és kulturális
  referens
 7. Az önkormányzat oktatási-, nevelési intézményeinek műszaki állapota,
  valamint a Kőkúti Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola belső világítás korszerűsítése
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  Irodavezető

  (1-7. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. február 27-i ülésének tervezett napirendjei)

 8. Az óvodai és az általános iskolai beíratások rendje a 2008/2009-es
  tanévben
  Előterjesztő: Kaszál József a bizottság elnöke
  Előadó: Lippai Sándor intézményi referens
 9. Óvodák 2008. évi nyitvatartási rendje
  Előterjesztő: Kaszál József a bizottság elnöke
  Előadó: Lippai Sándor intézményi referens
 10. Dr.Sopov Krszto kérelme
  Előterjesztő: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester
  Előadó: Czunyiné dr.Bertalan Judit egészségügyi és kulturális referens
 11. Egyebek

T a t a , 2008. február 14.

K a s z á l József sk.
bizottság elnöke