Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

A Tatai Ipari Park Fejlesztő Kft. rövid bemutatása

 A Tatai Ipari Park Fejlesztő Kft. rövid bemutatása

Az Ipari Park Kft-t Tata Város Önkormányzata, a Tatai Mezőgazdasági Részvénytársaság, az FTK-Építő Építőipari Kft., a Danubius-Market Kereskedelmi Kft valamint a Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft hozta létre, abból a célból, hogy Tata városa képes legyen kihasználni azokat az előnyöket az ipartelepítés számára, melyeket a  már jelentkező befektetői igény, a város fekvése, az autópálya közelsége és a képzett munkaerő megléte adott. Mindegyik tag 20 %-os részesedéssel vett részt a vállalkozásban. (A jelenlegi tulajdonosok a Danubius-Market Kft kivételével ugyanezen gazdasági szereplők).


Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1999. júniusában elfogadta az 1999-2002-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programot. Ugyanennek az évnek a végén vált szabadon hasznosítóvá a Kocsi út melletti mintegy 8 ha-os, ipari hasznosításra szánt terület. A terület hasznosításával kapcsolatban tárgyalásokat folytattak le, melynek eredményeként tisztázódtak a terület valós műszaki és jogi paraméterei. 2000. májusában az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEM Területfejlesztési Tanácshoz az Ipari Park megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére egy tatai gazdaságfejlesztő szervezet üzleti tervének elkészítésére, és a Kocsi úti ipari terület vízellátását biztosító vezeték kiépítésére. 2000. augusztusában az ipari terület mintegy 5 ha részét az Önkormányzat értékesítette a  Gabler Hungária Kft., KMT Miller Hungaria Kft., valamint az FTK Építő Kft. részére (a fennmaradó területrészt 2001-ben a Fix-Bellville Kft. vásárolta meg). 2000. szeptemberében a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Tatai Ipari és Logisztikai Park Szolgáltató Kft. alapításának tárgyalásain az Önkormányzatot képviselje. 2001. februárjában a képviselő-testület megtárgyalta a Tatai Ipari és Logisztikai Park Szolgáltató Kft. társasági szerződéstervezetét és felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.

Végül a Tatai Ipari és Logisztikai Park Szolgáltató Kft. 2001. március 22-én került megalapításra 5.000.000,- Ft törzstőkével. A Kft létrehozásának a fő célja volt egy Déli Ipari Park létrehozása, ami nagyban elősegíti Tata Város foglalkozáspolitikai és helyi beruházás-politikai céljait. Az Ipari Parkba betelepülő vállalkozásoknak Tata Város Önkormányzata a helyi adókról szóló rendeletében adómentességet, illetve a későbbiekben jelentős adókedvezményeket biztosított, és a rendelkezésre bocsátott földterületek értékesítésénél is nagyon kedvező – a piaci árnál jóval alacsonyabb árat állapított meg. A város és a tatai vállalkozók összefogásának és erőfeszítéseinek eredményeként 2002-ben a Tatai Ipari Parkban megjelentek az első betelepülő vállalkozások – és 2008-ban már 21 vállalkozás található itt.


Az üzleti környezet versenyképessége tényezői közül kulcsfontosságú az üzleti környezet minősége. Az üzleti környezet alapösszetevője a lehetséges beruházók számára kínálható fizikai környezet, infrastruktúra, helyi adottságok, e mellett azonban egyre fontosabbak az emberi tényezőhöz, a humán szférához kapcsolódó helyi adottságok. Ahhoz, hogy a gazdasági fejlesztési programban is az önkormányzati akarat, illetőleg a városi érdekek elsődlegességet élvezzenek, szükségét látjuk annak, hogy az önkormányzat ezen a téren is teret nyerjen – és jelentősebb részt vállaljon a gazdaságfejlesztő szervezet munkájában. Ennek célja elsődlegesen a munkahelyteremtés és megtartás. A célok alapját képezhetik a különböző támogatások alkalmazása, pl.: a kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) támogatása, foglalkoztatási célú támogatás, képzési célú támogatás. A foglalkoztatási célú támogatásnak három alkategóriája van, a munkahely teremtési támogatás(a létrehozott munkahelyet legalább 3 –KKV esetén 2- évig fenn kell tartani), hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalók felvételére vonatkozó támogatás (a munkavállaló legalább 12 hónapi folyamatos foglalkoztatása) és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása során felmerülő többletköltségek támogatása.

 

 

Tata különlegesen kedvező közlekedés-földrajzi adottságaira alapozva stratégiai fejlesztési irányként jelölendő ki a logisztika lehetőségeinek kiaknázása. A nagy forgalmú közutak, és vasútvonal, valamint az elérhető közelségben található viziút csatlakozási lehetőség együttes lehetősége olyan geopolitikai-gazdasági potenciált biztosítanak, mely önmagában is értékessé teszi a várost néhány speciális termelő, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenység folytatásához, melyet egy-egy kedvező irányú térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztés még tovább is fokozhat.

Az együttműködés, a tapasztalatok, kapcsolatok átadásával, a gazdasági potenciál összeadódásával, a jobb információ áramlás segítségével a város gazdasági teljesítményének magasabb szintjéhez vezethet, jobb eredmények elérését teszi lehetővé.

A fentiekben ismertetett gazdaságfejlesztő folyamatokban az önkormányzat vezető szerepe, képviselete elengedhetetlen, mert térségi rálátása, egyedi folyamatkezelése pozitívan befolyásolhatja a haladást, a befektetők pozitív döntésének meghozatalát, a befektetők versenyképességének növekedését.  A város a már működő Ipari Park és Logisztikai Kft-ben nagyobb tulajdonrészt szerzett annak érdekében, hogy rugalmasan az önkormányzati és városi érdekeket szem előtt tartva vehessen részt az egyre erősödő versenyben a potenciális befektetők meggyőzése és letelepítése érdekében. A város önkormányzata, számos kísérlet és kezdeményezés után határozott úgy, hogy az ipari park megalakításához szükséges földterületet megvásárolja és a településszerkezeti, rendezési tervet elkészítteti az ipari park és környezete szabályozása érdekében.  A tulajdonosok mindegyike érdekelt tehát abban, hogy a fejlesztés minél előbb a tőle elvárt hasznot hozza. A Kft üzleti filozófiája: a megtermelt nyereséget a fejlesztésbe, és a finanszírozás biztonsága érdekében, a vállalkozásba kell visszaforgatni.

Az Ipari Park Kft tulajdonosi összetétele a garancia az eredményességre és a sikerre: az önkormányzat messzemenőkig együttműködik az engedélyeztetés, hatósági eljárások felgyorsítása és a szakszerű ügyintézés terén, az építőipari vállalat megfelelő kapacitással, szakértelemmel és tőkeerővel rendelkezik a beruházások megvalósítására. Az ipari park megvalósítása érdekében a tulajdonosok az igen komoly anyagi eszközök mozgósítása mellett tevőlegesen és személyesen vettek részt a leendő ipari park alapjainak megteremtésében, annak érdekében, hogy a társaság működőképes és - a hosszú távú stratégiának megfelelően - eredményes legyen.

Tata 24 ezer lélekszámú barokk kisváros, mely könnyen megközelíthető közúton, vasúton és vízi úton is. A Budapestet Béccsel összekötő, M1-es autópálya mellett fekszik, a magyar fővárostól 60 km-re, az osztrák fővárostól kb. 180 km-re. Így mindkét főváros repülőteréről (Ferihegyről illetve Schwechatról) gyorsan elérhető. A városon nemzetközi vasútvonal halad át. Nem elhanyagolható tényező a dunai nemzetközi kikötők közelsége sem. Gönyü 60 km-re, Budapest szintén 60 km-re, Almásfüzitő 15-km-re fekszik. Logisztikai szempontból vonzó közelségben van az osztrák és a szlovák államhatár.

 

Az Ipari Park a Közép-dunántúli régió északi felén, a Tatai  Kistérségben található. Maga az ipari park kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. Délről az M1-es autópálya határolja. Nyugati oldalról a Tata-Győr országos közút közvetlenül visz az ipari parktól 2 km-re lévő autópálya csomóponthoz. Tata Város Önkormányzata kiemelten támogatandónak tartja a terület ipari fejlesztését.  Egyben szorgalmazza a lakóterületek közé ékelődő ipari tevékenységek fokozatos áttelepítését a meglévő ipari területekre és az ipari parkba.