Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Helyszínrajzok

Tata_Tesco-DIP_Szab_A1sz_(1)

Mellékelt térképek

  • Az Ipari Park helyszínrajza
  • Az Ipari Park közműellátottságát bemutató helyszínrajz

3.1 .Ivóvíz, vízvételezés
A terület ivóvízellátása a 2001. évben elkészült NA200 KM PVC (statikus nyomás 3,5-5,5 bar) ipari parkot ellátó vezetékről biztosítható.. Erre a nyomóvezetékre a tüzivíz hálózat is rácsatlakoztatható. Teljes kiépítést feltételezve az Ipari Park prognosztizált ivóvíz igénye 3000 m3/d.
A Tatai Ipari Park területén napi egyenletes vízfogyasztást feltételezve a 3000m3/d mennyiséget az Északdunántúli Vízmű Rt. a vízellátást zavartalanul biztosítani tudja.
A szolgáltató az ÉDV Rt., Tatabánya.

3.2. Szennyvízhálózat
A keletkező kommunális szennyvíz közvetlenül bevezethető a kiépített NA 300 ill. NA 200 KG szennyvízcsatornába, melyek közvetlenül a központi átemelőbe vannak bekötve.
A szolgáltató az ÉDV Rt., Tatabánya.

3.3.   Csapadékvíz elvezetés
Az ipari park  területen halad át a Pokker dűlői vízfolyás és ennek két mellékága, melyek a terep mélyvonalaiban haladnak. A kiépített NA 1200 beton csapadék-csatorna gyűjti össze a terület csapadék vizeit.  A területről a csapadékvíz a Kocsi út alatti átereszen keresztül a legközelebbi halastóba jut. A árokhálózatra az M1 autópálya pályatest melletti vízlevezető árka is rákötött.

3.4. Földgázellátás
A tatai gázfogadó állomástól az Ipari Park területének határáig kiépítésre került 3700 m hosszúságú, középnyomású egyedi célvezeték.  Erről kiadható gázmennyiség 4500 Nm3/h. Ipari parkon belül kiépítésre került D 110 kis- középnyomású vezetékről (névleges nyomás 3 bar) jelenleg 4 200 m3/h mennyiség adható ki. Pmin=2,5 bar.
A szolgáltató az É-Gáz Rt., Győr.

3.5. Villamos energia
A terület villamos energia ellátása három irányból biztosítható. A területen áthaladó 20 KV-os légvezetékről max.5 MW teljesítmény vehető le.
Az Ipari Parkban további teljesítményigények jelentkezése esetén, a szabadvezetékes hálózaton több teljesítményt biztonságosan kiadni nem lehet, így a park energia ellátása új műszaki beruházást igényel. A Szent György puszta közelében a többletigények biztosítására új tápponti 132/33kV-os alállomásról földkábelt kell indítani a Tatai Ipari Park területéig, mely 20 MW energiát képes kiszolgálni a szolgáltatói kiajánlás alapján. A hálózat üzemeltetője illetve tulajdonosa az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt..

3.6. Útkapcsolat, úthálózat
A területet délről az M1-es autópálya határolja.. Az iparterületre tervezett összekötő út (ring) a Tata-Kocsi főútvonal (8136 sz. közút) és a Tata-Környei főút (8119 sz. közút) között biztosít majd kapcsolatot. Ezen ring létrejötte az ipari park területe és az M1 autópálya Környei úti csomópontja között teremthet közvetlen kapcsolatot.

3.7.  Telekalakítás

A telekalakítás a mindenkori érvényes szabályozási terv szerint történhet. Általánosan rögzíthető, hogy a „Ring” nyomvonalától északra, a Kocsi út, az Ipari Park I. ütem és a Tatai Mg. Rt. közelében 3.000 m2-es telkek, egyéb területeken pedig 10.000 m2-es telkek alakíthatók ki. (legkisebb telekméret) Az Ipari Park területéből kiszabályozásra kerülnek az un. szerkezeti utak ( „Ring” nyomvonal 24 m-es szabályozási szélességgel, Kocsi útra rákötő, Kocsi úttal párhuzamos szerkezeti út és M1 autópálya alatt átvezető szerkezeti út 16 m-es szabályozási szélességgel). Az egyes telkeket feltáró magánutak ugyancsak 16 m-es szabályozási szélességgel kerülnek kiszabályozásra a ténylegesen felmerülő telekosztásnak megfelelően.