Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Kivonat Tata Város Gazdasági Programjából

Gazdaságfejlesztés

  1. Az önkormányzat alapvető feladata, hogy a helyi közszolgáltatások működtetése mellett felvállalja a helyi gazdaságfejlesztési feladatokat is. Városunk elsősorban a gazdasági növekedéssel biztosíthatja az itt élők életminőségének javítását, az önkormányzat költségvetési forrásainak növelését, valamint a városfejlesztési elképzelések megvalósítását
  2. A gazdaság élénkítésében célunk az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és az idegenforgalom területeinek összehangolt fejlesztése
  3. Városi telephelymarketing elkészítésével folyamatosan segítjük a működő és az ide települni szándékozó vállalkozások gazdasági bázisainak bővítését
  4. Hangsúlyosabban kívánjuk megoldani a jelenleg beépítetlen területek hasznosítását. Szabályozási tervvel alátámasztottan (értékét felismerve, azt megnövelve) célszerű hasznosítani a Május 1 út menti (Kőkúti iskola előtti), a Bláthy utcai (polgármesteri hivatal mögötti), a Környei úti körforgalom melletti területeket
  5. Fejlesztési programokkal elősegítjük a lakóterületek közé ékelődő ipari tevékenységek fokozatos áttelepítéséta meglévő ipari parkokba és az ipari területekre.
  6. Megvizsgáljuk egy inkubátorház regionális támogatással történő kialakításának lehetőségét
  7. Támogatjuk vállalkozói klaszter létrehozását az ipari parkban
  8. Megállapodást készítünk elő a HM-el a honvédségi területek használatáról, a várossal történő szerves településszerkezeti kapcsolatok rendezése, szabályozása ügyében
  9. Tata város a kistérség kereskedelmi és szolgáltató központja is, ezt a szerepét erősíteni szeretnénk. Támogatjuk a hiányzó lakossági szolgáltatások és a gazdasági szféra kiszolgálását végző szolgáltatások fejlesztését, a szabályzási tervekben biztosított övezetekkel és ezek alapján történő építési telekeladásokkal