Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság februári ülése

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (+36-34) 588-611 Fax: (+36-34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-244-3/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságát
2008. február 20-án 15:30 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza földszinti kisterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(III.1.)sz. rendelet módosítására (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr.Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 3. Rendelet-tervezet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
  Szabályzatáról szóló, többször módosított 28/1999.(VII.10.) sz. rendelet
  módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
 4. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
  közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról szóló, többször módosított
  23/2003/IX.29./sz. rendelet módosítására (1. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Előadó: Czibere Adrienn környezet- és természetvédelmi referens
  Meghívott: REMONDIS Zrt. Vezérigazgatója, Bende Péter
 5. Rendelet-tervezet az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló
  7/2005.(IV.1.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csop.vez.
 6. Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000.(XII.5.) sz. rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csop.vez.
 7. A Tatai Városkapu Zrt. 2008. évi üzleti terve
  Előterjesztő: Varga István Károly vezérigazgató
  Meghívott: Tatai Városkapu Zrt. Felügyelő Bizottsága
 8. Beszámoló Tata város és kistérsége közbiztonságáról és közrendjéről
  Előterjesztő: dr. Konnáth Attila r.alezredes, kapitányságvezető
 9. Az önkormányzat oktatási-, nevelési intézményeinek műszaki állapota,
  valamint a Kőkúti Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola belső világítás korszerűsítése
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető

  (1-9. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. február 27-i ülésének tervezett napirendjei)

 10. Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásáról (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető igazgató
T a t a , 2008. február 14.

G e r é b i Ákos sk.
a bizottság elnöke