Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság februári ülése

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Gazdasági Bizottsága Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (+36-34) 588-611 Fax: (+36-34) 586-480 E-mail: ph@tata.hu
Szám: I-245-6/2008.
M E G H Í V Ó
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének Városfejlesztési és Gazdasági Bizottságát
2008. február 19-én 15:00 órakor tartandó ülésére
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza díszterem
Tata, Kossuth tér 1.

N a p i r e n d :

 1. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetéséről (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 2. Rendelet-tervezet Tata Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(III.1.)sz. rendelet módosítására (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Dr.Horváth Tivadar jegyző
  Gerencsér Antalné pénzügyi irodavezető
 3. Rendelet-tervezet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
  közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról szóló, többször módosított
  23/2003/IX.29./sz. rendelet módosítására (1. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Dr. Horváth Tivadar jegyző
  Előadó: Czibere Adrienn környezet- és természetvédelmi referens
  Meghívott: REMONDIS Zrt. Vezérigazgatója, Bende Péter
 4. Rendelet-tervezet az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló
  7/2005.(IV.1.)sz. rendelet módosítására
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csop.vez.
 5. Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000.(XII.5.) sz. rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Simonné Németh Anna városüzemeltetési csop.vez.
 6. A Tatai Városkapu Zrt. 2008. évi üzleti terve
  Előterjesztő: Varga István Károly vezérigazgató
  Meghívott: Tatai Városkapu Zrt. Felügyelő Bizottsága
 7. a.) Turisztikai koncepció
  b.) Városmarketing koncepció
  Előterjesztő: Varga István Károly a Tatai Városkapu Zrt. vezérigazgatója
 8. A Tatai Városgazda Kht-val kötött közhasznúsági megállapodás aktualizálása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Simonné Németh Anna városüzemeltetési csoportvezető
  Meghívott: Jungvirthné Bús Erzsébet a Tatai Városgazda Kht.
  ügyvezető-igazgatója
 9. Tata Város Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának
  jóváhagyása (1. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: dr. Horváth Tivadar jegyző
  Horváth Róbert felügyelet-vezető
 10. Tatai Távhőszolgáltató Kft működésével kapcsolatos stratégiai döntés (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Meghívott: Mihalovits András ügyvezető igazgató
 11. Az önkormányzat oktatási-, nevelési intézményeinek műszaki állapota,
  valamint a Kőkúti Általános Iskola és a Vaszary János Általános Iskola belső világítás korszerűsítése
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 12. A körforgalom mögötti terület hasznosítása
  (az anyag később kerül postázásra)
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt főépítész
 13. Tata, Kossuth tér 12.sz. alatti ingatlan megvásárlása
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Csákányné dr.Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Czunyiné dr. Bertalan Judit egészségügyi és kulturális
  referens
 14. A tatai 460/100 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (javaslat zárt ülés keretében történő tárgyalásra)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Lantainé Nagy Mária adócsoport-vezető
  Meghívott: Tatai Mezőgazdasági Rt. vezérigazgatója, Major Dezső
 15. Közterület használati díj megfizetésével kapcsolatos fellebbezés (zárt
  ülés keretében tárgyalandó)
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
  Sidlócky Attila útügyi referens
  Szabó István kommunális főelőadó
 16. Aktuális városfejlesztési kérdések (TÉSZ módosításának
  kezdeményezése)
  (az anyag később kerül postázásra)
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Kiss Zsolt városi főépítész

  (1-16. sz. napirendi pontok a képviselő-testület 2008. február 27-i ülésének tervezett napirendjei)

 17. Az önkormányzat középtávra szóló útépítési, útfelújítási programja
  Előterjesztő: Horváthy Lóránt alpolgármester
  Előadó: Sidlócky Attila útügyi referens
 18. Forgalmi rend módosítására irányuló kezdeményezés
  Előterjesztő: Dr.Horváth Tivadar jegyző
  Előadó: Sidlócky Attila útügyi referens
 19. A Tata, Ady E. u. 33. számú, Oscar vendéglátó egység előtti előkert
  ügyében beadott közterület-használati kérelem
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 20. Tata, Mindszenty tér 14. 1.sz- alatti költségalapú bérlakásra beérkezett
  pályázatok elbírálása
  Előterjesztő: Michl József polgármester
  Előadó: Csákányné dr. Márk Zsuzsanna városfejlesztési és építési
  irodavezető
 21. Tájékoztató a Tatai Távhőszolgáltató Kft. gazdálkodásáról (1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet)
  Előterjesztő: Mihalovits András ügyvezető igazgató
 22. Egyebek

T a t a , 2008. február 14.

B o r s ó Tibor sk.
a bizottság elnöke