Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

1848-49 hőseire emlékeztek a Szent Kereszt Plébániatemplomban is

Bár az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra véres csaták soraként emlékezünk vissza, harcait nemcsak katonáink, nemzetőreink vívták meg.

 

Mintegy 600 pap és papnövendék fogott fegyvert, illetve vett részt tábori lelkészként a küzdelemben. Nem csoda hát, hogy a 49-es bukás után őket is utolérte a megtorlás. Többüket kivégezték, életfogytiglani börtönre ítélték, megfosztották címeiktől, illetve száműzték. Akik kegyelmet kaptak, azok is csak rendőri ellenőrzés alatt teljesíthették lelkipásztori szolgálatukat. Egyikük volt „az egyházi költészet Petőfije”-ként számon tartott Pájer Antal is, akinek plébániája számos „48-as bujdosó” menedékhelyéül szolgált. Zalár József, a Damjanich-hadtest egykori krónikása így írt Pájer Antal-ról „Emlékezés Tiszafüredre” című versében:

Pap és költő – prófétátok,

Az vala ő a nagy átok Napjaiban…

Mily napok! Síri csend volt, halál a szó, Nagy úr lett a tömlöctartó…

De ő mégsem hallgatott. Szomorú volt szíve, lelke,

De csüggedést nem ismerve Vigasztalta híveit.

Bujdosók és menekültek Mind tűzhelye köré gyűltek,

A reményt ott föllelik. Magyarország eltiporva,

De ő lantján s a templomba Szabadságát hirdeti;

Oly szelíd, megbocsátó, lágy,

De a haza elnyomóját Átkozottnak mondja ki.

Egyszerű és igaz mindig, Nemcsak háza, szíve is nyílt,

S mind a kettő oly meleg… Ide jöttem én is gyakran,

Hogy e forró sugarakban Melegítsem szívemet.

 

A pap-költő átélte a forradalom és szabadságharc küzdelmeit, a megtorlás éveit, Széchenyi halálát, a kiegyezést… s hű krónikása lett nemcsak kora eseményeinek, de a magyarság akkori lelkivilágának is. Vele, s költészetével ismerkedhettek meg azok, akik március 14.-én, szombaton este részt vettek a tatai Szent Kereszt Plébániatemplom Közösségi Házának ünnepi megemlékezésén. Az esten versek, prédikáció-részletek és kórusművek váltogatták egymást, rövid – a történelmi-, életrajzi hátteret ismertető – magyarázatokkal tűzdelve. A verseket Kótai László kerületi esperes plébános, Michl József polgármester, illetve Czillahó Ádám, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ifjú hallgatója tolmácsolta a hallgatóság felé. Míg a zenei betéteket a – Gombos Jánosné vezette - Szent Kereszt Plébániatemplom kórusa, valamint Roboz Klaudia és Rigó Balázs szolgáltatták. A program egyediségét bizonyítja az is, hogy a Magyar Televízió Vallási- és Egyházi Műsorainak Szerkesztősége is felfigyelt rá. A „Katolikus Krónika” március 15.-i műsora e rendezvény anyagából állította össze „ünnepi megemlékezését”.

 

Kerekesné Fuli Anikó művelődésszervező