Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Ma Eurórai Parlamenti választások

Az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan Tata Város Polgármesteri Hivatalánál működő választási iroda tájékoztatni kívánja a tatai polgárokat.

 

A választás listás szavazással történik. Listát a törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak és legalább 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített ajánlás szükséges a listaállításhoz. A választás 2009. június 7-én lesz Magyarországon, illetve az amerikai kontinensen levő külképviseleteken június 6-án.

A polgárok április 6-tól az ajánlószelvénnyel és a választási értesítővel fognak találkozni. Az értesítőben szerepel a választás napja, illetve, hogy hol és milyen feltételekkel gyakorolhatják a szavazási jogosultságukat. Az értesítőhöz mellékelve található az ajánlószelvény (hétköznapi nevén kopogtatócédula). E két hiteles dokumentumot április 6 és 10 között kézbesíti a választási iroda a posta útján azok számára, akik a választás napján rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A listát és az azon szereplő jelölteket legkésőbb 2009. május 8-án 16 óráig az ajánlószelvények átadásával kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnál. A kitöltött ajánlószelvény akkor érvényes, ha tartalmazza a választópolgár személyi adatait, illetve, hogy mely jelölő szervezetet ajánlja. Fontos érvényességi kellék, hogy a választópolgár saját kezű aláírása is szerepeljen az ajánlószelvényen.

Az ajánlószelvények gyűjtésére a jelölő szervezetek felhatalmazását bíró képviselője jogosult az állampolgárok zaklatása nélkül. Tilos kopogtatócédulát gyűjteni tömegközlekedési eszközön, állami és önkormányzati hivatalok, szervek hivatali helyiségeiben átadás ellenében ellenszolgáltatást elfogadni nem szabad. Az értesítő tartalmazza, hogy a választópolgár hányas számú szavazókörben szavazhat. Tatán 28 szavazókör van, ezekben a tavalyi népszavazás óta jelentős változás nincs. A 20-as számú szavazókör szavazóhelyisége a Kuckó Óvoda helyett átkerült a Szociális Alapellátó Intézménybe, az Almási út 43-ba.

Minden magyar állampolgár jogosult a szavazásra, akinek választójoga van. Az Unió más tagállamainak polgára is jogosult választani, ha nyilatkozik, hogy a Magyar Köztársaságban kíván szavazni és magyarországi lakóhelyet igazol. Az értesítők megküldésével egyidejűleg 2009. április 8 és 15 között közszemlére teszik a választásra jogosult állampolgárok névjegyzékét. A polgárok április 15-én 16 óráig élhetnek kifogásolási jogukkal a felvétel, törlés, kihagyás sérelmezésével.

A választási irodák kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy népszerűsítsék a választás jelentőségét az ún. első választóknál, akiknek most nyílik lehetőségük első ízben a szavazataik leadására. Ezen választók figyelmébe ajánljuk a www.elsovalaszto.hu internetes oldalt, melyen a választással és az Európai Unióval kapcsolatos számos információ található.

 

Tata Város Polgármesteri Hivatala