Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat kórházigazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet az


Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelő Intézet
(2890 Tata, Váralja u. 6.)

IGAZGATÓ-FŐORVOS
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
5 év határozott idejű munkajogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
5 év

A munkavégzés helye:
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
2890 Tata, Váralja u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003.(VII.29) EszCsM rendelet szerint.

Munkabér és juttatások:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint.

Pályázati feltételek:
- Orvostudományi egyetemi szintű végzettség,
- Egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
- legalább öt éves vezetői gyakorlat,
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakmai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
- a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési programja,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- nyilatkozat a pályázat  bizottsági, illetve képviselő-testületi ülésen való nyilvános vagy zárt tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
a pályázat elbírálását követő hónap első napja.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. május 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot Tata Város Polgármesteréhez címezve (2890 Tata, Kossuth tér 1.)  zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató-főorvos.
A szakmai fejlesztési tervhez elvárt szempontsort a Polgármesteri Hivatalban (212-es szoba) lehet kérni, egyéb a pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Tata Város Polgármestere ad.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 13/2002. (III.28.) EüM. rendeletben foglaltak alapján.
A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálására a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Egészségügyi Közlöny, 2009. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.