Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

HÚSZ ÉV A TATAI ÖREGDIÁKOK ELNÖKEKÉNT

Példaértékű együttműködés bizonyítéka egy szervezet életében a húsz éves jubileum. Ez alkalommal tartotta közgyűlését április 25-én a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete, melyen ezúttal a beszámolón kívül dr. Körmendi Géza elnök és a vezetőség lemondására is sor került.

 

Elsőként az Eötvös József Gimnázium aranydiplomás kórusának élményt nyújtó műsorát hallhattuk Schmidt Mónika karvezető zongorakíséretével. Majd Fischl Ágnes -  Eötvös-diák - Varró Dániel nyelvművelésről szóló gondolatait adta elő.

Az elnök díszoklevelet adott át a hatvan évvel ezelőtt érettségizetteknek, és a jelenlévők átvették az ötödik alkalommal megjelent évkönyvet. Beszámolójában Körmendi Géza felidézte azt a napot, amikor 1988 februárjában Musza Kornélék lakásán megalakult az öt fős szervezőbizottság, s kérésükre 1989. január 30-án harmincnégyen vitatták meg az Alapszabály tervezetet, az Egyesület nevét és célkitűzéseit. Március 18-án az Eötvös József Gimnázium dísztermében Mészáros András igazgató köszöntötte a közgyűlésen megjelent 168 alapító „ atyát”, mely taglétszám hamarosan elérte a 312 főt. A jelenlegi létszám 226, közülük 212 él Magyarországon, 105-en Tatán.

A továbbiakban a lényeget kiemelve az elnök felidézte, hogy a tatai gimnáziumban tanult diákok baráti közösségéből álló egyesület miként ápolta két évtizeden át az iskola hagyományait, hogyan őrizték és adták át az utánuk jött generációnak a hazafias, erkölcsi nevelésnek minden értékét, erősítették az öregdiákok kötődését egymáshoz és az Alma Materhez. Büszkén szólt az 1988-ban létrehozott DOTIS alapítványról amellyel 18 év alatt 74 érettségizett továbbtanuló diákot támogattak. A gimnázium múltjának megőrzését szolgálták a volt tanárok születésnapi megemlékezései, emléktáblák felavatása, évente Kalazanci Szt. Józsefre emlékezés szentmise keretében.

A nemzeti és egyetemes műveltség elsajátítása érdekében kiállítások, előadóestek rendezése, díszoklevelek adása a 60 éve végzetteknek, valamint az Egyesületben kiemelkedő munkát végzetteknek. Javaslataikkal tevékenyen vettek részt a város életében. Számtalan- a gimnázium történetéről szóló kiadványt jelentettek meg. Felvételek, s az emlékek őrzik kirándulásaikat, mely során bejárták hazánk és a környező országok tájait. Megcsodálták a középkori emlékeiket őrző városok építészeti és kulturális értékeit 23 alkalommal. Eljutottak az erdélyi havasokról az Alpok csúcsáig. Sétáltak Bécs, Prága, Krakkó, Velence, Insbruck, Salzburg, St Gallen, Ljubljana, Bolzano, Róma utcáin, terein. Húsz év a nemzet életében villanásnyi idő. Halandó életünkben negyed emberöltőnyi. Nyugodt szívvel kijelenhetem: érdemes volt -  fejezte be beszámolóját az elnök, aki megköszönte az Egyesület tagjainak munkáját, barátságát, szeretetét, s egyúttal az elnökségről lemondott.

A gazdasági és ellenőrző bizottsági beszámoló után a jelölőbizottság javaslata alapján az Egyesület új elnökének Hojka Jánost választották meg, aki alapító tagja, s tíz éve vezetőégi tagja az Öregdiákok Egyesületének. Elnökhelyettes Tóth Lajos Gyulát, titkárnak Tanczerné Jakus Emőkét, pénztárosnak Benke Györgynét, jegyzőkönyvvezetőnek Dobos Lászlónét választották meg. A megválasztott Hojka János köszöntötte a leköszönt elnököt, akinek öt évig volt tanítványa, megköszönte az őt megválasztók bizalmát, s kifejezte, hogy többgenerációs tatai család tagjaként továbbra is hasonlóan kívánja szolgálni az Egyesületet. Körmendi Géza, aki 1967-1983-ig volt az Eötvös gimnázium igazgatója, 6 évig Tata Baráti Körének elnöke, 10 évig a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete elnöke, majd 20 évig a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete elnöke, számos kitüntetés tulajdonosa. Például az Apáczai Csere János életmű díj, kiváló tanár, a Magyar Köztársaság aranykeresztje. Május 27-én veszi át Budapesten a Magyar Néprajzi Társaság Belföldi Tiszteleti Tag elismerést, melyet Paládi-Kovács Attila akadémikus ad át évente egy személynek. Jókívánságunk alkalmával szerényen mondja, mindez nem csupán néki jár, hanem feleségének, aki mindenkor biztonságos háttérként mellette állt. 

Dobos Szilvia