Munkaszervezet

Kossuth tér 1.
Tata
2890

A Munkaszervezet tagjai, feladat megjelölése: A Társulási Tanács elkülönült munkaszervezetet nem hozott létre, döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a kistérségi székhely település önkormányzata képviselő-testületének hivatala (Tata Város Polgármesteri Hivatala) látja el. Tata Város Polgármesteri Hivatalán belüli szűkebb értelemben vett „munkaszervezet” tagjainak létszáma 9 fő. Közéjük azon köztisztviselők sorolhatók, akiknek hivatali munkakörén felül állandó kistérségi feladataik vannak.