Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tata Város Önkormányzata licit útján értékesíti az alábbi ingatlant

Tata, Fazekas u. 28/b. szám alatti, 1769 helyrajzi számú, 652 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 16.000.000,- Ft induló licitáron.

A liciten résztvevőknek a kiinduló bruttó vételár 10 %-át kell bánatpénzként a polgármesteri hivatal pénztárába befizetni, mely összeg a nyertes licitáló esetében a vételárba beszámításra kerül. Az adásvételi szerződést a licitet követő 10 napon belül kell megkötni a teljes vételár egyidejű megfizetésével.

Részletes információ kérhető:
Tata Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Csoport
Telefon: (34) 588-655
Licittárgyalás: 2008. március 28. (péntek) 10 óra Tata Város Polgármesteri Hivatala Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 204. szoba
Magánszemélyeknek személyigazolvány vagy lakcímkártya, gazdasági társaságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonat-másolat bemutatása szükséges.