A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A város kezében a távhőszolgáltatás

Felmondja a szerződést az önkormányzat a Menerttel

A Menert s.r.o. szlovákiai céggel idén márciusban megkötött szerződés azonnali hatályú felmondását javasolja a képviselő-testületnek Michl József polgármester. Az augusztus 6-ikai sajtótájékoztatón tett bejelentés nem érinti a tatai távhőszolgáltatás biztonságát, szögezte le a polgármester, s nem lesz áremelés sem. A koncessziós pályázaton nyertes cég utólagosan kért olyan engedményeket a várostól, amelyek nem szerepeltek a korábbi megállapodásban, s kihátrált a kockázatvállalás alól is. Gyors döntést követően szerződésbontást tart ésszerűnek Michl József, aki kártérítési per indítását is javasolja a Menert ellen.

Tata város önkormányzata tavaly döntött a távhőszolgáltatási koncesszióba adásáról _ amely díj ellenében történő hosszú távú működtetést jelent. A pályázatra négyen jelentkeztek, s a legjobb ajánlattal élő, szlovákiai Menert s.r.o. (kft) nyerte el a megbízást. Márciusban aláírták a koncessziós szerződést, ám a fűtőművek eszközei a város tulajdonában maradtak. A feltételül szabott magyarországi székhelyű gazdasági társaságot ugyan megalakította a győztes cég, viszont számos egyéb követelményt nem teljesített. Később, a gazdasági válságra hivatkozva újabb engedményeket kért az önkormányzattól, különös tekintettel a szolgáltatási díjak kockázatvállalását illetően. Azt kívánta, hogy a fogyasztóktól az önkormányzat szedje be a díjakat, s az esetleges nemfizetők helyett is vállaljon garanciát. A koncessziós díj első részletét, mintegy 19 millió forintot már be kellett volna fizetnie a város kasszájába, s ez is elmaradt. Ezek után a Menert a közös megegyezéssel történő szerződésbontást javasolta, amelyet Michl József polgármester elfogadhatatlannak tart.

 

Az augusztus 12-iki testületi ülésen javasolja a képviselőknek a szerződés azonnal felbontását, mondta a polgármester a sajtótájékoztatón. Közös megegyezésről szó sem lehet, s kártérítési pert kezdeményez a cég ellen. A szabályok miatt nem léphet a pályázat második helyezettje távhőszolgáltatást adóként a Menert helyébe, új pályázat kiírása szükséges. A távhő- és a melegvíz szolgáltatása nem szenved csorbát, erősítette meg a a sajtótájékoztatón megjelent Michalovits András, a Tatai Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, s nem fognak árat emelni. Keresik az árcsökkentési lehetőségeket, s tárgyalásokat folytatnak a gáz- és áramszolgáltatóval ez ügyben. A fogyasztókat írásban értesíti a polgármesteri hivatal a történtekről, a sajtótákoztatón túl személyesen kézhez vett levélben. A város európai uniós támogatásért folyamodik a fűtőművek korszerűsítése érdekében, valamint a távfűtőművek átalakításával törekszik a hatékony működtetésre.