Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázat osztályvezető főnővéri állásra

Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főnővér munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Megye, 2890 Tata, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az osztály ápolási tevékenységének szakmai irányítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív szerződés és egyéb belső szabályzatok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:  Főiskola, diplomás ápoló,  Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Végzettséget igazoló okmányok másolata, működési nyilvántartási kártya, szakmai önéletrajz, rövid szakmai koncepció, hozzájárulás a pályázati anyagot elbírálók betekintési jogához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chnupa Tiborné ápolási igazgató nyújt, a 34/487-095-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: k49-1/2009, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főnővér. A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Tata Város honlapja: www.tata.hu - 2009. szeptember 8.