A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Könyv kései főhajtásul, a hős katonák emlékezetére

A béke szándékával tele a szívünk, így emlékezünk a hős katonáinkra, akik életüket, vérüket, egészségüket, családjukat áldozták a hazáért, mondta Michl József polgármester azon a bensőséges ünnepségen, amelyen hiánypótló történelmi dokumentumkönyvet mutattak be a városházán. Dinga László képviselő szervezésében ismerhették meg az érdeklődők Szabó Péter és Babucs Zoltán hadtörténészek munkáját, amely a Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát címmel jelent meg a székesfehérvári magyar királyi 3. honvéd gyalogezred második világháborús küzdelmeiről.

A szerzők apránként szedték össze a fotókat, dokumentumokat, s a szóbeli visszaemlékezések alapján a történteket, hogy az eltagadott időszakról az utolsó pillanatban hiteles emléket állíthassanak. A 3. gyalogezredben hagyományosan tatai és tóvárosi, valamint Tata környékbeli katonák is szolgáltak, majd kerültek a háborús csataterekre. A veterán 94 esztendős vitéz Békei Koós Ottó százados is megjelent az ünnepi könyvbemutatón, valamint dr. Szakály Sándor hadtörténész, a korszak egyik szakavatott tudósa méltatta a minap megjelent, képekkel, nevekkel gazdagon ellátott kiadványt.

 

Eredeti második világháborús katonai egyenruhát öltött, két hagyományőrző férfi vonult be a városházára azzal a szintén eredeti ezredzászlóval, amelyet az 1940-es években készítettek a székesfehérvári magyar királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred részére. A rekvizitumot a baji illetőségű Laborcz György Péter militáriagyűjtő őrzi, ő vásárolta meg Németországból a becses darabot, amelyet a háború végén menekítettek ki az országból. Dinga László helyhatósági képviselő szervezte az ünnepélyes könyvbemutatót, amelyet Petrozsényi Eszter előadóművész verse nyitott meg. "Tiszteljétek a közkatonákat!" _ hangzott a költemény, amelyet Michl József polgármester beszéde követett. Michl József elmondta, nagyon fontos, hogy az utókor emlékezzék a hősökre, akiknek nevét sem illett hangosan kiejteni hosszú évtizedeken át. "Én antikatona vagyok" _ tett személyes vallomást a polgármester, s a béke és szeretet erejét hangsúlyozta. Hozzátette, még sokáig álom lesz, hogy békesség uralkodjék az egész világon, s a hazájukért harcoló magyar katonák emlékét meg kell őriznünk emlékezetünkben.

Szakály Sándor történész professzor szót ejtett arról a ritkán említett tényről, hogy miként viselkedtek a magyar katonák az elfoglalt szovjet területeken. "Nem lehet összehasonlítani sem azzal a pusztítással, amellyel a Vörös Hadsereg lerohanta Magyarországot", mondta. Nem örömmel vonultak a harctérre a magyar ifjak, de a haza iránti kötelességüket teljesítették, ismételte sokak álláspontját. A trianoni tragédia után visszakapott magyar föld védelme miatt nem volt más választása az országnak. "Nem Etelközben akartak gyarmatosítani, hanem megtartani az 1920-ban elvett, majd visszatért megyéket a magyarajkú lakossággal" _ hangoztatta a történész. Babucs Zoltán és Szabó Péter arról szóltak röviden, miként szedték össze a túlélőktől az ezred történetét, amelyről írást alig találtak.

A családok miként adták oda a féltve őrzött régi fotográfiákat, írásokat, tábori lapokat, leveleket, dokumentumokat. A könyvben 400 fotó szerepel, közöttük sok tatai, tóvárosi és környékbeli katona, tiszt képe! A 94 éves vitéz Békei Koós Ottó százados is azt hangsúlyozta, hogy a "trianoni nemzedék" kötelességet teljesített. Az ősz hadfi tíz évet töltött szovjet hadifogságban, ma szálfa tartással, ragyogó szellemiséggel beszélt az ünnepi könyvbemutatón. Dinga László zárószavai szerint "Kései főhajtással tisztelgünk azok előtt, akikről megfeledkezett a történelem".