Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Új pályázati felhívás - bérlakások / lakások - bérletére / megvásárlására

Tata Város Önkormányzata és az Első Magyar Bérlakásépítő Kft. közösen valósít meg egy bérlakásépítési programot Tatán két helyszínen az Újhegyben és a Fazekas utcában.
A Kft. 23 + 14 lakás megépítésére kapott építési engedélyt, az építési munkák megkezdődtek.
A lakások ez év végére kerülnek olyan szerkezetkész állapotba, hogy a bérlők személyéről dönteni lehet.

Az Önkormányzat és a Kft. együttműködési megállapodást kötöttek, mely szerint a Kft. által épített lakásokra az Önkormányzat 13 évre bérlő és vevőkijelölési jogot szerez. A lakások bérlőit tehát a megállapodás értelmében az Önkormányzat jelöli ki.

A bérlőkijelölésre Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének többször módosított 13/2006. (III.30.) számú rendelete 10/A. § -ban foglaltak szerint történik.

 

A rendelet és módosítása letölthető innen:

A jövendő bérlők pályázat útján kerülnek kiválasztásra, a pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el.

 

A pályázatok beadása folyamatos, a bizottság havonta bírálja el a beérkezett pályázatokat.


A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó aki:

  • rendszeres, főállásból származó jövedelemmel rendelkezik, valamint jövedelme, illetve a vele együtt költözők esetén az összeszámított nettó jövedelmük összegének 25 %-át nem haladja meg a fizetendő lakbér összege,
  • nyilatkozik vételi szándékáról, különös tekintettel a vételi jog minél rövidebb időn belüli gyakorlásáról,
  • fiatal házasnak minősül, (e rendelet alkalmazásában, ha a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét a pályázat beadásakor)
  • tatai bejelentett lakóhellyel, vagy igazolt főállású tatai munkahellyel rendelkezik,
  • egy vagy több gyermeket nevel,
  • vállalja, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg magasabb időtartamú, de legalább hat havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, melyből három havi díj a bérleti szerződés lejártát megelőzően kerül elszámolásra.

 

Az átadás tervezett időpontját, a lakások a bérleti díját, ill. a vételárát (ha a vételi joggal azonnal élni kíván), tervrajzát, az épületek látványtervét, valamint a pályázati űrlapot helyszínenként az alábbi táblázatban tekintheti meg, illetve töltheti le.

 

A beruházás helyszíne: Újhegy Fazekas utca 25.
Tervezett átadás időpontja:
bérleti díj (Ft/hó) 37.000,-Ft-tól 45.000,-Ft-tól
vételár (CHF/m2) 1.298 1442,01
látványtervek Tata-Újhegyen épülő bérlakások / lakások látványtervei Tata, Fazekas utcában épülő bérlakások / lakások látványtervei
tervrajzok Tata-Újhegyen épülő bérlakások / lakások tervrajzai Tata, Fazekas utcában épülő bérlakások / lakások tervrajzai
pályázati űrlap csatolmányban csatolmányban
szerződésminták csatolmányban csatolmányban
Frissített lakáslista
(2012.02.22.)

3 db - 75 m2 + 6 m2 erkély
1 db - 55 m2 + 6 m2 erkély
1 db - 47 m2 + 6 m2 erkély

54,46 m2 (14-es lakás)
37,23 m2 (10-es lakás)

 

Ha az Ön és családja tetszését megnyerte valamelyik lakás, kérem, nyújtsa be pályázatát. Felhívom a figyelmét, hogy a pályázatban meg kell jelölnie, hogy melyik helyszínen lévő épületben kíván lakást bérelni az Újhegyben, vagy a Fazekas utcában. Az, hogy az épületen belül konkrétan melyik lakásba költözhet be, az egy, az összes nyertes pályázó részvételével a Kft. által tartott sorsolás útján dől el. A bérleti szerződéseket a Kft. köti meg Önökkel.
Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van az alábbi kapcsolattartók várják jelentkezését:

  • az önkormányzat bérlőkijelölési pályázatával kapcsolatos kérdések esetén

Bakos Zsolt, Vass András vagyonhasznosítási ügyintézők
telefon: 06-34-588-659
e-mail: vagyongazd@tata.hu
postai úton: Polgármesteri Hivatal 2890 Tata, Kossuth tér 1.
személyesen: a Tata, Kossuth tér 1. szám alatt a 2. emelet 203. irodában a hivatal ügyfélfogadási idejében
(hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, szerda: 13.00-15.30, péntek: 8.00-12.00)

  • a lakásokra vonatkozó műszaki kérdésekkel, a sorsolással, az átadás idejével kapcsolatosan:

Dömötör Tünde irodavezető
telefon: 70-603-0593
e-mail: berlakas@invitel.hu
postai úton: Első Magyar Bérlakásépítő Kft.,8200 Veszprém, Kupa u. 1.
személyesen: későbbiekben megjelölt konzultációs időpontban

 

Ha a letöltésre nincs módja, vagy bármilyen problémája adódik, kérem, szíveskedjen befáradni a Polgármesteri Hivatalba, ahol megtekintheti a fentiekben felsorolt dokumentumokat, valamint kérhet pályázati űrlapot.

 

Remélem, az Önkormányzat e projektjével érdemben segíteni tudunk Ön és családja lakhatásának megoldásában, és hamarosan új lakásában köszönthetem!

 

Tata, 2010. január 18.

 

Tisztelettel:

Michl József
polgármester