A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A polgármester nem fogadta el a jutalmat

A mai botrányos, végkielégítéses közéletben hírnek számít, ha valaki a neki egyébként jogosan járó jutalmát nem kívánja felvenni. Michl József, Tata polgármestere első ciklusát tölti a városvezetői székében, s ezalatt két ízben történt testületi előterjesztés a jutalmát illetően. Mindkétszer elejét vette a szavazásnak, mondván, semmiképpen nem venné fel a jutalmat, a mostani, harmadik esztendőben a napirendre tűzést is elutasította. A törvény által meghatározott, hathavi fizetésével megegyező összeget úgy sem hajlandó felvenni a polgármester, hogy utána szétosztaná jótékonysági célokra. A városnak az is anyagi teherrel járna, indokolta döntését.

Michl József úgy véli, a válságos helyzetben nem etikus elfogadni a jutalmat, még ha a testület megítélése szerint a polg ármester rászolgált is az összegre. Felmerült javaslatként, hogy az átvett jutalmat jótékonysági céllal szétoszthatná a helyi politikus, ám a bér-jellegű juttatás terhei akkor is az önkormányzatot sújtanák. Az adók, a társadalombiztosítási járulék stb. a központi költségvetésbe kerülnének, a város kasszáját pedig az egész kifizetés apasztaná. Michl József ezért amellett döntötrt, hogy nem kéri jutalmát, így semmiféle költség nem érinti a várost. Az ily  módon megmaradt pénzt már kétszer szétosztották, volt helye bőven! 2006-ban úgy döntött a testület, hogy 2007-től városi pályázati alapot hoz létre Tata, amelyből helyi civil szervezetek részesülhetnek. Három év alatt közel ötszáz civil pályázati célra osztottak el többmillió forintot.

Egyébiránt bútort sem cserélt szobájában a 2006-ban hivatalba lépett polgármester, noha számos irodában sor került erre. Egyedül új szőnyeget fektettek le a polgármesteri dolgozószobában, hogy mégse az előd által használt szőnyeg "szélére" állítsa a testület Michl Józsefet _ mondta tréfálkozva a polgármester. Hiszen ő a várost szolgálja, s a testületnek tartozik elszámolni munkájával, magyarázta meg a tréfálkozást komoly érvekkel.