A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Ügyleírás: A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. és 6. számú mellékletében meghatározott termékkörök értékesítése.
Kérelem benyújtásának módja:

Gazdálkodó szervezeteknek (egyes jogi személyek vállalata és egyéni vállalkozók) elektronikus formában kell benyújtani (E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL - https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses)

Lépések:

 • Bejelentkezés
 • Tata település kiválasztása
 • Ügyindítás
 • Eljárás módja kiválasztása
 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)
 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)
 • Űrlap keresés elindítása
 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)
  • bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról
 • Bejelentés tárgya kiválasztani
  • új bejelentés
   VAGY
  • változás bejelentése
   VAGY
  • megszüntetés bejelentése
Szükséges mellékletek/okiratok:

A bejelentéshez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban -az eredeti bemutatása mellett- csatolni kell:

 • Vásárlók könyvét az üzlet bejelentésekor kérjük behozni.
 • hűtést igénylő állati eredetű termékek árusítása esetén határozat a KEM KH Tatabányai Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági, Állategészségügyi Osztálytól Tata, Új út 17. 1. emelet

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

A kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A jegyző szerzi be:

 • a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Ügyintézés határideje és díja:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés alapján a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

 • ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
 • ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Az eljárás illetékmentes.

A jegyző a nyilvántartásba vételt követően az országos nyilvántartásba rögzíti. A nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A társhatóságoknak megküldi a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton, amikor a forgalmazni kívánt termék a hatóság hatáskörébe tartozik.

A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, mely illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók:

Illetékesség:

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység ügyében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város   közigazgatási területére terjed ki.

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.