Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Telepengedélyezés

Ügyleírás: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 2.) Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza a telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek körét.
Szükséges mellékletek/okiratok:

A kérelmet formanyomtatványon kell elektronikus úton beadni.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Ügyintézés határideje és díja:

 Ügyintézési határidő 30 nap

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft- melyet a kérelem benyújtásával egy időben Tata Város Önkormányzatánál vezetett Illeték beszedési számlájára (50440016-10028643) kell csekken befizetni.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni.

Alkalmazott jogszabályok:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet ,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjáról

Egyéb fontos tudnivalók: Telepengedélyezés ügyében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatásköre Tata város közigazgatási területére terjed ki.

 

Hírek, események