Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Bejelentés köteles ipari tevékenység

Ügyleírás: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza a bejelentés köteles tevékenységek körét.
Szükséges mellékletek/okiratok:

A bejelentést formanyomtatványon, elektronikusan kell megtenni.

Ügyintézés határideje és díja:

 A jegyző telepet – amennyiben a telepen a tevékenység folytatható - 8 napon belül nyilvántartásba veszi.

  • Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.
  • A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni.
Alkalmazott jogszabályok:
  • 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv.
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet az igazgatási szolgáltatási díj
Egyéb fontos tudnivalók: