A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

A leányvári kövek vallatója – Tóth-Kurucz János emlékére

Fehér Csaba, a Kuny Domokos Múzeum munkatársa írt a fenti címen könyvet dr. Tóth-Kurucz Jánosról, aki igazi polihisztorként élte életét, s emlékét mai napig őrzi az utókor. A bemutatót a komáromi Klapka György Múzeumban rendezték.

 

Számadó Emese igazgató köszöntötte a vendégeket. Az igazgatónő méltatatta az impozáns kötetet, melynek külső és belső megjelenése László János munkáját dicséri. Fehér Csaba most publikált könyvének különlegessége, hogy tartalmazza Tóth-Kurucz János disszertációjának reprint kiadását is – mondta.

 

Dr. Fülöp Éva Mária megyei múzeumigazgató felhívta a figyelmet a mikrotörténeti vizsgálódások jelentőségére, ezen belül is a rendkívül fontos helytörténeti kutatásokra. Ezek erősítik leginkább a lokálpatriotizmus szellemét, és a közgyűjteményekkel foglalkozók számára alapot adnak a későbbi, átfogó tanulmányok megírásához.

 

A kultúra terültén szükséges „adósságrendezés” fontosságáról szólt dr. Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében. Felhívta a figyelmet arra, hogy Fehér Csaba könyve jóval több, mint egy példamutató magyar értelmiségi életpályájának bemutatása. Korrajz is egyben, amely Ferenc József uralkodásától a Horthy-korszakon át, Rákosi, majd Kádár korának társadalmi folyamatait ismerteti meg. Ezt követően Ifj. Tóth-Kurucz János felidézte édesapja korát, vele kapcsolatos személyes emlékeit, érzéseit. Majd Fehér Csaba megköszönte a megyei önkormányzat és Tata város támogatását. Elmondta: Tóth-Kurucz János nem tanulta ugyan a régészetet, hihetetlen nyitottságának, megfigyelő-készségének, precíz fotódokumentációinak köszönhetően mégis olyan szellemi örökséget hagyott maga után, mely az őt követő generációk számára szinte kimeríthetetlen forrást jelent, megbízható tudásalapot képez. Kevesen tudják, hogy irodalmi tevékenységet is folytatott.

 

A most megjelent kötetben megtalálhatók legszebb költeményei, köztük a szerző által kiemelt – "Kassai kurucok” című vers is. Tóth-Kurucz János tanárként a tudomány és a kultúra szeretetére nevelt, hitte és hirdette, hogy a „kultúra az az erő, melynek művelése minden időben megtart és felemel” mondta zárszóként.