Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Pályázati felhívás gyógytornászi munkakör betöltésére

Az Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kardiológiai rehabilitációs osztály 2 fő gyógytornász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fekvő betegek részére egyéni és csoportos gyógytorna, fizioterápia.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Főiskola, gyógytornász,

 szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

 magyar állampolgárság

 büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 kórházi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

 szakmai önéletrajz

 nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez

 erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chnupa Henrietta nyújt, a 06-34/487-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K3-3/2010, valamint a munkakör megnevezését: 2fő gyógytornász.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Tata Város honlapja: www.tata.hu - 2010. április 12.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 7. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.