A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Műemléki szépségében újul meg az egykori apácazárda, ma óvoda

A tatai Fürdő Utcai Óvoda felújításának állomásait szívből ajánljuk megtekinteni mindenkinek, aki ódon épületben, lakóházban lakik! Márpedig ebben Tatán nincs hiány, kincse-éke a városnak a múlt építészetének az átlagosnál nagyobb számban megmaradt és megőrzött emléke.

 

A Fürdő utcai gyermekintézmény patinás épülete egykoron apácazárdaként szolgált, 1947-től óvoda. Az energiaracionalizálási program végrehajtása a műemléki kívánalmaknak megfelelően folyik, festik a valódi fakeretű ablakokat, visszahelyezik a nemesre kopott tardosi kőlábazatot, maradnak a spaletták, boltívek.

 

A Fürdő utcai óvodában öt csoportban fogadnak naponta 125 gyermeket, mondta el Fiú Ferencné óvodavezető. A gyermekintézménynek otthont adó épület az udvar felől még jellegzetesebb építészetileg, mint kívülről, tornácos folyosó, boltíves ablakok ékítik az L alakú házat. Az óvoda tagja a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének. A mindennapok szerves részeként nevelik bele a fogékony értelmű és lelkületű kicsikbe a néphagyományt, amely a jeles napok keretében szinte észrevétlenül tudatosodik e korosztályban. Az óvoda előterében régi paraszti szobát rendeztek be, amely a népmesékből, versekből, népdalokból ismerős környezetként köszönti a belépőt. Az idén tízéves országos egyesület 2007-dik esztendei tavaszi találkozóját Tatán, a Fürdő Utcai Óvodában tartották A néphagyományéltetés képességfejlesztő szerepe címmel.

 

A felújítást végző szakemberek a hajdani módszerekkel dolgoznak, hiszen a műemléki követelmények miatt így ragyog majd régi fényében, mégis korszerűsítve az épület. A gépészeti és műszaki megoldások a kor követelményeinek megfelelőek lesznek, energiatakarékosan mnűködnek. A szigetelő burkolat helyett azonban speciális újdonsgot, szigetelő falfestéket visznek a felületre. Az ablakok fából maradnak továbbra is, a spalettákat meghagyják, s az évtizedek alatt meglazult külső kőlábazatot is kimozdították, majd biztonságosan visszarögzítették az építők. A többmázsás kőlapokat letisztogatták, lecsiszolták, s véletlenül sem helyettesítették más, kevésbé patinás burkolattal! A gyerekeket okos, fegyelmezett viselkedésre tanítgatták az óvónénik, mert a tatarozás alatt sincs szünet. Ezúttal a fokozott óvatosság elsajátíttatása is része az óvodapedagógiai munkának.