A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat - Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye igazgatói munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Menner Bernát Zeneiskola Tata Város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye

igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 2010.09.01-2015. 08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

 • Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Intézményvezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú pedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés
 • végzettséget igazoló okirat hiteles másolata
 • érvényes erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor a nyilvános üléshez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 • A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 6.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor, intézményi referens nyújt, a 34/588-660 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/223/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatokat Tata Város Önkormányzati képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.