Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Dietetikusi állás

Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Belgyógyászati osztály dietetikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Hősök tere 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Belgyógyászati osztályon terápiás és prevenciós dietetikusi tevékenység.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, egyéb belső utasítások. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Főiskola, dietetikus szakon szerzett oklevél.,

 Kórházban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 ECDL

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 egészségügyi főiskolai kar dietetikai szakon szerzett főiskolai oklevél másolata, részletes szakmai önéletrajz, feladat ellátására vonatkozó szakmai motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintéshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. október 18. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 12.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chnupa Henrietta ápolási igazgató nyújt, a 34/487-095 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Árpád-Házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2890 Tata, Váralja út 6. ).

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K 3-17/2010., valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szóbeli meghallgatás után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.