Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Rekord számú, 101 pályázat érkezett, a BURSA 2011. évi ösztöndíjára

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázatai közül Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 93 hallgató tanulmányait támogatja. Az „A” típusú ösztöndíjra, azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A 96 pályázat közül hét hallgató ösztöndíjkérelme, az egy főre eső magas jövedelem miatt, nem felelt meg a kiírásnak.

 

A „B” típusú ösztöndíjra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhettek, akik: a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik. Az öt pályázat közül egy hallgató ösztöndíjkérelme, az egy főre eső magas jövedelem miatt, nem felelt meg a kiírásnak. Pályázatot azok nyújthattak be, akiknél a pályázó és a vele egy háztartásban élő egy főre jutó nettó jövedelme nem haladta meg az 50.000 Ft-ot, árva vagy félárva pályázó esetén a 65.000 Ft-ot.

 

A megítélt összegeket a Komárom - Esztergom Megyei Önkormányzat kiegészítheti. A sikeres pályázók névsora a mellékletben található.

CsatolmányMéret
Office táblázat ikonja Bursa támogatottak.xls21.5 KB