Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Katolikus iskola indításáról határozott a tatai önkormányzat

 

Katolikus iskola alapításáról tett bejelentést Michl József polgármester a februári képviselő-testületi ülésen. „A városban élő hívő emberek sok évtizedes igénye, hogy gyermekeik világnézetüknek megfelelő oktatásban vehessenek részt. A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év, ám a városban továbbra sem működik egyházi fenntartású általános iskola, amelyet pedig mind több szülő igényelne” – indokolta meg a polgármester az alapítás okát.

 

 

A közelmúltban a tóvárosi Szent Imre Katolikus Plébánia (kapucinus templom), valamint a felső-tatai Szent Kereszt Plébánia egyházközségi képviselő-testületei levelükben is kérték Tata város önkormányzati képviselő-testületét, hogy támogassa katolikus általános iskola létrehozását a városban. Pápai Lajos, a Győri Egyházmegye megyés püspöke a korábbi tárgyalásokra és a helyi egyházközségek igényére levelében erősítette meg, hogy támogatja a tatai kezdeményezést. Michl József levélben fordul a tatai szülőkhöz, amelyben leírta a katolikus iskola alapításával kapcsolatos terveket és a vélhetően felmerülő kérdésekre elöljáróban igyekezett válaszolni.

 

„A Fidesz és a KDNP önkormányzati képviselővel együtt meggyőződéssel vallom, hogy Tata történelmi múltja, az egyházaknak a város életében játszott kiemelt szerepe is kötelez bennünket, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel támogassuk a szülőknek e jogos igényét. Elbizonytalanodott világunkban, amikor egyre több fiatal éli meg olyan alapvető értékek válságát, mint a barátság, a család, a szolidaritás, vagy az önzetlenség, égető szükség van olyan oktatási intézményekre, amelyek szilárd erkölcsi alapot adnak gyermekeinknek” – írta a levélben.

 

A katolikus általános iskolát a következő tanévtől, felmenő rendszerben kívánja az új fenntartó elindítani 2011. szeptemberétől. Két, egyházi iskolai tanterv szerint működő első osztályt és két ötödik osztály tanulói kezdenék a tanévet, s természetesen ezen tanulócsoportokba bármely felekezethez tartozó gyermekeket szívesen látnak. A többi osztályban tanuló diákok az eredeti tanterv szerint folytatják tanulmányaikat, nekik választható az egyházi jellegű oktatásban, programokon való részvétel. Tatán két olyan iskola működik tagintézményként, amelynek a fenntarthatósága évek óta kérdéses.

 

A Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye és a Kőkúti Általános Iskola Fazekas utcai tagintézményének léte hosszú időre biztosítható lenne, ha azokat  megállapodás keretében átadja az önkormányzat a katolikus egyháznak. A tervek szerint az alsó tagozatosoknak a Jázmin utcai, a felsősöknek pedig a Fazekas utcai iskola épülete szolgál majd helyszínül, évfolyamonként két osztállyal.

 

Michl József hangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja az önkormányzat, hogy a szülők, a pedagógusok és a gyermekek a lehető legpontosabb, naprakész tájékoztatást kapják a katolikus iskola alapításának ügyében. A testület elé terjesztett határozati javaslatban szerepelt még, hogy a Geszti Óvoda is katolikus, a Kálvária Óvoda pedig református egyházi fenntartásúvá váljék.

 

A fenti iskolákban tanuló diákok szüleihez levelet juttatott el a polgármester, melyet a mellékletben olvashatnak.