A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete


a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
TATA Város Polgármesteri Hivatalában


JEGYZŐ


munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

 • Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ellátandó feladatok:

 • A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a képviselő-testület hivatalának vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői felett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Jogszabályok által meghatározottak szerint a jegyzői államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

 • Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 81

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint  Tata Város Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem - Igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi- vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • szakvizsga okiratának, vagy a mentesítést igazoló dokumentum közjegyző által hitelesített másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e a zárt ülés tartását.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2011. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 6.

 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Michl József, polgármester nyújt, a 34/588-611 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 TATA, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/146/2011. , valamint a munkakör megnevezését: JEGYZŐ.
 • Személyesen: Michl József polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő testületi ülésén dönt a pályázatokról. A testület a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Kinevezéskor az álláshelyen a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 11/B.§ (1) bek. szerinti határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével.