A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Rendőrségi beszámoló, városgazda-tájékoztató, gimnáziumi tervek

 

A költségvetés szokásos módosításával vette kezdetét az áprilisi testületi ülés, amelyen több beszámolót is elfogadtak a képviselők. Michl József polgármester elmondta: a 2010-es gazdasági év lezárult, a belső ellenőrzés rendben valónak találta a működést, a közbeszerzési terv teljesítése is szabályosan történt. A beszámolókat elfogadták a képviselők, kivéve az Eötvös József Gimnázium működéséről szólót.

 

A testület megbízta Berczelly Attilát, a gimnáziumot is működtető Városkapu Zrt. vezérigazgatóját, valamint Barsi Éva gimnázium igazgatót, hogy indokolják meg, miért keletkezett 2009-ben 30 millió forintos hiány az intézménynél. Abban az évben 60 millió forinttal több támogatást kapott az oktatási intézmény, mint 2010-ben, mégis ez a mérleg. Ki a felelős a hiányért? - tették fel a kérdést a képviselők, amely az iskola előző vezetésének tevékenységét firtatja. A gimnáziumi tervek konkrétan a kollégium sorsára vonatkoznak, mert mint tudott, a volt piarista rendház műemlék épületét hasznosítaná az önkormányzat. A diákok elhelyezésére vonatkozó javaslatokat kérte a testület Berczelly Attila vezérigazgatótól, a beszámolót kiegészítendő a következő önkormányzati ülésre.

 

Tata közbiztonsági helyzetéről dr. Friedrich Gábor őrnagy, kapitányságvezető, valamint dr. Reinhoffer Csaba ezredes, megyei főkapitánysági bűnügyi igazgató adott írásos és szóbeli tájékoztatást. A városban a vagyon elleni bűncselekmények száma nőtt, ám a a súlyos esetek száma nem, így emberölés nem esett az elmúlt esztendőben. A megyei szakember hathatósabb segítséget ígért az ügyelet integrálásában a főkapitányság és a városi kapitányság között. Jelenleg zajlik a "próbaüzem", mondta, s járható útnak tűnik, hogy a riasztásra Tatabányáról, vagy máshonnan érkezzenek a rendőrök. A tatai rendőröket anyagilag támogatja a város, a közterületi szolgálat finanszírozására használják fel a kapott forrást. Két rendőrautóval is gyarapodott a helyi gépjárműpark. Michl József kérte: a tatai kapitányság épülete kerüljön városi tulajdonba, hogy javíthassák a rendőrök munkakörülményeit.

 

A Vértes Volán tatai helyi közösségi közlekedése országosan is jó színvonalú, az autóbuszok átlagéletkora az egyik legalacsonyabb. Tata és a cég közhasznú megállapodása következtében a város idén 4,5 millió forintot ad át a társaságnak, a helyi utazóközönség kényelme érdekében. Az új buszok vásárlását szintén támogatja a város, cserébe az itt forgalomba helyezett járműveket máshová nem viszik el. A Németh Tamás vezérigazgató által jegyzett részletes írásos tájékoztató a teljes tevékenységét feltérképezte a Vértes Volánnak, mutatott rá az előterjesztő, Horváthy Lóránt alpolgármester.

 

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hangsúlyozta Michl József polgármester, május 15-én új telephelyet avat a cég. A saját beruházásban készített főépület és raktárcsarnok takarékos kivitelezése több tízmillió forinttal kerül kevesebbe, mint eredetileg tervezték. Jungwirthné Bús Erzsébet ügyvezető igazgató munkáját köszönettel illette a polgármester. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület civil szervezet az önkormányzattól 15 millió forintos támogatást kapott az idegenforgalom fellendítésére, további ötmillió forintot a tagok adnak össze. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment 40 millió forintot nyert pályázaton, fejlesztésre. Az önkormányzat munkahelyteremtő pályázatra két cégnek, három új munkahely teremtésére másfél millió forint támogatást hagyott jóvá.

 

A fiatalok első lakáshoz jutásához való támogatási rendszer felülvizsgálata során megállapították, hogy az önkormányzati szándék pozitív, ám nem sikerült egyelőre forrásokhoz jutni. Hanesz József pénzügyi és városfejlesztési irodavezető kifejtette: elemi érdek a fiatalok helyben tartása és a gyermekvállalás érdekében otthonhoz juttatásuk megkönnyítése, ám az idén erre nem futja a költségvetésből. Jövőre ismét napirendre tűzik ezt a fontos szempontot, mondta.

 

Dinga László képviselő önálló indítványát elfogadták a képviselők, amelyben emlékoszlop felállítását javasolta a szomorú emlékű Magyar Királyi Szent István 3. Gyalogezred tatatóvárosi II. zászlóaljának tiszteletére. Az 1921-ben alakult zászlóalj 986 fővel indult 1942-ben a keleti frontra, s gyilkos veszteséget szenvedett el. Mindössze 72-en tértek haza közülük a háborúból, a többiek idegen földben nyugszanak. A felvidéki Vitéz Smidt Róbert fafaragó által elkészítendő emlékoszlopot a Vaszary-iskola környékén helyezik el a halott hősök emlékezetére.

 

A testületi ülés zárt részében megválasztották a bírósági ülnököket.