Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Szent Márton Önkéntes Program - pályázati felhívás

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ALAPJA KERETÉBEN A SZENT MÁRTON ÖNKÉNTES PROGRAM - „Önkéntesség Európai Éve” 2011. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 1. A pályázat célja  A Szent Márton Önkéntes Program keretében 2011-ben önkéntes munka támogatása költségek fedezetére.  A Tatán működő civil szervezeteket bemutató, az önkéntességet népszerűsítő kiadványok megjelenésének támogatása.  A program keretében civil szervezeteknek bemutatkozási lehetőségének biztosítása a tatai rendezvényeken, fesztiválokon úgynevezett civil sátor, stand állításával. Pályázni lehet 2011. május 1-től 2011. december 31-ig megvalósuló fenti témákra, programokra.

 

2. A pályázók köre: Pályázhatnak Tatán önkéntes tevékenységet kifejtő civil szervezetek.

 

3. Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás: Az elnyerhető támogatás minimális összege: 50 E Ft, maximális összege: 300 E Ft Maximális támogatást csak kivételesen indokolt esetben ítél meg a bizottság.

 

4. Pályázati követelmények: A benyújtott pályázatnak a következőket kell magába foglalnia: a./ hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, b./ a pályázati adatlapon megjelölt mellékleteket,

 

A pályázatokat zárt borítékban, Tata Város Polgármesteri Hivatalába kell eljuttatni, 2011. június 15-ig. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A borítékon fel kell tüntetni „Kulturális Alap Szent Márton Önkéntes Program” megnevezését.

 

5. A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatokat a Humán és Ügyrendi Bizottság a 2011. június 22.-i ülésén bírálja el. A döntés eredményének közzétételéről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A megítélt támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.

 

6. A támogatásban részesített pályázatok elszámoltatásának rendszere: A nyertes pályázóval Tata Város Önkormányzata támogatási szerződést köt, amely a kedvezményezett adatain kívül tartalmazza a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat, nyilatkozatát, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát. Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

 

A pályázó az elszámoláskor az eredetileg benyújtott költségvetésétől indokolt esetben 20%-kal eltérhet az egyes költségvetési tételek között. A pályázat tárgyával kapcsolatos minden nyilvánosság elé kerülő írásos és hangzó anyagban (meghívókon, publikációkban, nyilatkozatokban stb.) a pályázónak fel kell tüntetnie, közzé kell tennie a támogatás tényét.

 

A pályázati kiírás és adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal 16-17-es szobájában, vagy letölthető Tata város honlapjáról, a www.tata.hu weblapról.

 

A pályázatról információt ad: Dr. Frivaldszky Gáspár társadalmi kapcsolatokért felelős referens Telefon: 588-670/391

 

Lippai Sándor intézményi referens

Telefon: 588-660, 06-30-692-1456

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete Humán és Ügyrendi Bizottsága