A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázati felhívás aljegyzői munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
                       
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete
TATA Város Polgármesteri Hivatalában

Aljegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyző helyettesítése, az általa meghatározott feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Tata Város Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem - Igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Jogi- vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 • Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó motivációs levél,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • szakvizsga okiratának, vagy a mentesítést igazoló dokumentum közjegyző által hitelesített másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e a zárt ülés tartását.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • a közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Michl József, polgármester nyújt, a 34/588-611 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-146/2011. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.
 • Személyesen: Michl József, polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő testületi ülésén dönt az érvényes pályázatokról. A testület a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezéskor az álláshelyen a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 11/B.§ (1) bek. szerinti határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor 6 hónap próbaidő kikötésével.