A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat Kincseskert Óvoda óvodavezető munkakör betöltésére

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kincseskert Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011. augusztus 16-tól 2016. augusztus 15.-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Új út 14/A.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, pedagógiai munka szakmai irányítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga,

- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés

- érvényes erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor a nyilvános üléshez hozzájárul.

- szakmai gyakorlatot igazoló okirat másolata

- végzettséget, szakvizsgát igazoló okirat hiteles másolata

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lippai Sándor, intézményi referens nyújt, a 34/588-660 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/246/2011. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.

- Személyesen: Michl József, polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének ülésén kerül sor. A testület a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Oktatási és Kulturális Közlöny 13. szám

- NKI honlap- 2011. június 24.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.