Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Köszönet a gyógyítóknak, ápolóknak Semmelweis-napon!

A városházán bensőséges ünnepség keretében mondott köszönetet Michl József polgármester mindannyiunk nevében az egészségügyi dolgozóknak, akik minden nehézség, anyagi hátrány és bizonytalanság ellenére helyt állnak a gyógyításra, ápolásra, segítségre  szorulók mellett. A köszönő szavak és virágok mellett jutalmakat, elismeréseket nyújtottak át, s a Menner Bernát Zeneiskola volt és jelenlegi növendékei muzsikájukkal, énekükkel emelték az ünnep fényét. Dr. Laky Zoltán, az Árpádházi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet igazgató főorvosa szintén köszönetét fejezte ki munkatársainak a kötelességtudatért. Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjeként legendássá vált orvos születésének 196. évfordulóján tisztelettel hajtottak fejet mai utódai példája előtt.

 

Minden esztendőben lelkiismeretfurdalással fejezi ki tiszteletét az egészségügyi dolgozók ünnepén, hangsúlyozta Michl József, mert úgy érzi, sosem elég a segítség, amit a város nyújt a tatai egészségügyieknek. Az orvosok, védőnők, a mentőszolgálatosok, ápolók, gyógyszerészek, gyógyszertári dolgozók, s mindazok, akik akár valamely intézményben, akár otthon, a házibeteg-ápolásban, vagy a gyermekgondozási tanácsadásban, elsősegélynyújtásban működnek közre - mind-mind esküjükhöz híven teszik a dolgukat, s nem a viszonzásért. A város igyekszik a megbecsülését kifejezni támogatással, a munkakörülmények javításával, pénzügyi segítséggel, de mindez kevés a dolgozók, a gyógyítók teljesítményéhez képest, akik hivatástudatból maradnak a pályán, s maradnak itthon, mondta a polgármester.

 

A család évét tartjuk az idén, mind a katolikus egyház, mind az egészségügyi tárca kiemelten kezeli atársadalom e fontos alapegységét válsággal küzdő korunkban. Magyarország demográfiai katasztrófával néz farkasszemet, hiszen tízmillió alá csökkent a lélekszáma, s az elmúlt esztendőben 100 ezernél kevesebb újszülött jött a világra. Jajkiáltás hallatszik a nemzet részéről, s figyelmeztetés, hogy elfogyunk, mondta az ötgyermekes édesapa képviselő-polgármester Michl József. Az egészségügyi dolgozók a maguk helyén túlnyomó többségükben mindent megtesznek, nekik hála és köszönet a rosszkedvű napokon még szomorúbb pillanatok ellensúlyozásért, a vigaszért, a testi-lelki fájdalmak csillapításáért. A számos kitüntetés és elismerés mellett megható percek voltak, amikor Michl József virággal köszöntötte az aranydiplomás védőnőket, akik ötven éve szerezték meg szakmai képesítésüket: Csicsai Sándornét, Dukász Gabriellát és Varga Ferencnét ( a második képen Dukász Gabriella látható).

 

Munkájuk elismerésként az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet következő dolgozói részesülnek igazgatói dicséretben:

A fekvőbeteg- szakellátási területről:

A kardiológiai rehabilitációs osztályról:
• Sarusné Pálinkás Andrea (egészségügyi adminisztrátor)
• Neubauer Éva (ápolónő)

A krónikus belgyógyászati osztályról:
• Ambrózainé Halmos Izabella (gyógytornász)
• Papp Tiborné (ápolónő)

A belgyógyászati osztályról:
• Dobos Ferencné (ápolónő)
• Máténé Kele Irén (egészségügyi adminisztrátor)

 

A járóbeteg-szakellátási területről:

A pszichiátriai szakrendelésen dolgozó:
• Dávid Lászlóné (ideg-elmeápoló)

Az urológiai és onkológiai szakrendelésen dolgozó
• Varga Gézáné Tilda (asszisztens)

A tüdőgondozóban dolgozó:
• Dr. Varga Attila (Tüdőgyógyász főorvos)

A kardiológiai szakrendelésről:
• Dr. Gödölle Zoltán (Kardiológiai szakorvos)

Röntgenben dolgozó:
• Slezák Péterné (röntgen asszisztens)

Takarítás területéről: 
• Varga Gézáné (takarítónő)

Reumatológia szakterületen dolgozó:
• Bodnariuc János (gyógymasszőr)

Műszaki csoportvezető:
• Sarus Zoltán

Munkaügyi előadó:
• Csatáriné Ásóth Edit

Igazgatói elismerésben részesültek a következő személyek:

„25 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapnak
• Orcsik Péterné (ápolónő)
• Gángó Mária (ideg-elmeápoló)
• Fábiánné Bélik Ilona (röntgen asszisztens)
• Polcsikné Pázmándi Szilvia (képi diagnosztikai asszisztens)
• Benke Csaba (portai alkalmazott)

„30 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapnak
• Benke Tiborné (ápolónő)
• Dr. Nyikus Ilona (Radiológus szakorvos)

„40 éve az egészségügyben dolgozó” címet kapnak
• Kerekes Ferencné (laboratóriumi szakasszisztens)
• Leszenszkyné Tündik Erzsébet (asszisztens)

 Igazgatói elismerésben részesül Dr. Lakatos János belgyógyász-kardiológus szakorvos adjunktussá való kinevezése alkalmából.

Tata város önkormányzata - a kollégák javaslatait figyelembe véve - jutalomban részesíti a következő személyeket:

• Dr. Szalai Margit gyermekorvos
• Dr. Kálovics Erzsébet gyermekorvos
• Dr. Sámson László háziorvos
• Dr. Sopov Krszto háziorvos
• Neuberger József mentőállomás vezető

• Dr. Szabó Dénes gyermekorvos
• Dr. Németh Ágnes gyermekorvos
• Dr. Markó Tímea háziorvos

Az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nevében Kerekes Ferencné helyi elnök elismerő oklevelet ad át Harcsa Péterné védőnő részére.

Michl József polgármester köszöntötte az aranydiplomás védőnőket, akik 50 éve szerezték meg szakmai képesítéseüket:
• Csicsai Sándornét
• Dukász Gabriellát
• Varga Ferencnét