A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Pályázat sport és ifjúsági referens munkakör betöltésére

Tata Város Polgármesteri Hivatala a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Tata Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet sport és ifjúsági referens munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Kossuth tér 1.

 

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet (17.)

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Sportszakmai és ifjúsággal kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, testnevelő tanár, sportmenedzser, szakedző,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzat hivatalában hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tata Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-303/2011. , valamint a munkakör megnevezését: sport és ifjúsági referens.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kikötése a Ktv. 11/B.§ (1) bek. alapján.

CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja sportifjreferens_110704.doc24.5 KB