A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Felhívás felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének " " szóló 18/2011. (V.30.) sz. ÖR. rendelete alapján

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tatai hallgatók elismerésére és megbecsülésére Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 2011/2011-es tanévtől.

 

A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, első diplomáját szerző, nappali tagozatos, felsőoktatásban tanuló hallgatónak adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév mindkét félévében 4,2-nél magasabb tanulmányi átlagot ért el és még legalább egy tanéve hátravan a tanulmányai befejezéséig.

A díjat évente maximum 10 hallgatónak lehet odaítélni.

 

A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatásban résztvevő hallgatók.

 

A pályázatokat írásban 2011. július 31-ig, a polgármesterhez kell benyújtani.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény nevét, az előző két félév tanulmányi eredményének és a hallgatói jogviszony igazolását. A pályázatnak ki kell térni a pályázó Tatához való kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma kifejtésére maximum két oldal terjedelemben, amennyiben az összefügg Tatával.

 

A díjat Tata Város Polgármestere adja át minden év szeptemberében.

 

A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélből és egy tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíjból áll. A ösztöndíj havi összege 10.000 Ft.

 

A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának figyelembe vételével Tata Város Polgármestere dönt.

 

A pályázatról érdeklődni lehet Lippai Sándor intézményi referenstől (Tel: 588-660; 30-692-1456, email: intezmenyek@tata.hu

 

 

 

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete