Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Az első vasárnapi miséjét tartotta Smudla Tamás plébános

Smudla Tamás plébános követte a tatai Szent Kereszt plébánia egyházközsége papját, Kótai László esperest. A patinás istenháza hitbéli vezetője a történelmi és kulturális örökséget jelentő építményt és hagyományait is gondozásba kapta. Az 1958-ban Tatabánya-Bánhidán született pap két évet Szanyban töltött káplánként, majd a győri Szent Imre templomban szintén segédlelkészként tevékenykedett hat esztendőt. Önálló lelkipásztorként Lébény és Csepreg következett, majd Szőnyben, Almásfüzitőn és később Dunaalmáson, Neszmélyen szolgált tizenegy évet. Innen helyezték át a tatai Szent Kereszt plébániatemplom egyházközségéhez, amely a naszályi szolgálattal jár együtt.

 

 

Papi pályaválasztása gyermekkorában kezdett érlelődni benne, korán elhatározta, hogy Istent és a híveket kívánja szolgálni. Smudla Tamás szülei hívő, vallásgyakorló emberek voltak, a háromgyermekes családban nevelkedett fiú az Árpád Gimnáziumban érettségizett. Rendszeresen ministrált a Szent Mihály templomban, s noha éppen az ő ifjúsága éveiben világszerte lezajlott egyfajta vallástalanodás, ő ragaszkodott elhatározásához. A puha diktatúra idején sem nézték jó szemmel, aki papnak készül, a fiatalembert azonban nyílt támadások nem érték. A teológiára jelentkezett előfelvételiseket Lentibe vitték el sorkatonaként, ott olykor keményebben bántak velük, mint a többiekkel – de ettől még inkább megerősödtek lelkiekben.

 

- Kétéves katonai szolgálat utána kerültem a Győri Hittudományi Főiskolára, 1983-ban szenteltek fel – foglalja össze az atya a kezdeteket. - A papi munka igen sokrétű. A szentségek kiszolgáltatása mellett minden korosztályt meg kell szólítani. Nagy kihívást jelent az új hely, különösen Tatán, ebben a szép polgárvárosban. Elődöm népes egyházközséget kovácsolt a csaknem húsz év alatt. Van itt kórház, idősotthon, de a fiatalokkal való találkozásokra is készülök, s felnőtt katekézist tervezek. Beiktatáskor afféle jelmondatot választ magának az ember. Én azt írtam fel magamnak, amit az Úr mondott Szent Pálnak, midőn az apostol gyengének érezvén magát, hozzá fohászkodott. „Elég neked az én kegyelmem!”  - mondta.

 

Az első vasárnapi mise választott evangéliumaként szintén e gondolatot jelenítette meg prédikációjában. Midőn az apostolok – halászok lévén - viharba kerültek a tengeren, Jézus a partról szemlélte küzdelmüket az elemekkel. Már-már elveszett a csónak, s Jézus a vízen járva sietett megmentésükre. Alig néhány lépésnyire tartott tőlük, s Péter azt kérte, hadd menjen ő is az Úr után. Jézus intett neki: jöjjön. Péter néhány lépést meg is tett, ám rémülten tapasztalta, hogy süllyed. Jézus bátorította: „Mit félsz, kicsiny hitű?” Mégis ő segítette be a csónakba az apostolt, s mindannyian megmenekültek.
- Nekem a bizalomról, az Istenbe s Jézus erejébe vetett hitről szólt a példabeszéd. A segítségről, a kegyelemről – zárja Smudla Tamás bemutatkozását.