Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

A 2011. évi népszámlálással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

Tata Város Jegyzője tájékoztatja a Tatán élő polgárokat arról, hogy 2011. október 1. és 2011. október 31. közötti időszakban kerül sor a 15. népesség- és lakásösszeírásra, vagyis a népszámlálásra. A népszámlálás során az adatszolgáltatás minden polgárnak jogszabályban előírt kötelezettsége. A népszámlálási kérdések egyik része a lakásokra vonatkozik, másik része pedig a személyekre.

 

 

A számlálóbiztosok számozott, jegyzői aláírással ellátott igazolvánnyal és a személyi azonosításra alkalmas igazolvánnyal igazolják magukat. A számlálóbiztosok a kérdőíveket 2011. szeptember 27. és 30. napja között minden háztartásba eljuttatják. A kérdőívek elektronikus kitöltésére egyedi azonosító kód alapján van lehetőség 2011. október 16. napjáig.

Az egyedi azonosító kódot a kézbesített adatlap csomag tartalmazza. Azokat a személyeket, akik nem kívánnak élni az elektronikus adatszolgáltatással a számlálóbiztosok személyesen felkeresik október 31. napjáig.

A lakásra és az egyes személyekre vonatkozó adatok anonim módon kerülnek feldolgozásra, az egyedi azonosítást a törvény tiltja, és az adatvédelmi szabályok garantálják az adatok konkrét személlyel történő összekapcsolhatatlanságát. A népszámlálásban résztvevő adatfelvevőket és -kezelőket szigorú titoktartás köti. Felhívok minden ingatlantulajdonost, hogy a népszámlálás sikere érdekében családi házaknál a házszámokat szíveskedjenek kihelyezni, a tömblakásoknál pedig az adott lakások postaládáján, illetve a bejárati ajtón a nevet és címet kérem feltüntetni.

A közös társadalmi felelősségünk alapján tisztelettel kérem minden városlakó együttműködését!

 

Dr. K ó r ó s i Emőke

 

TATA VÁROS JEGYZŐJE