Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Móricz János Kulturális Egyesület

elnök

Október 22-n a Bordó Házban tartotta alapító ülését a Móricz János Kulturális Egyesület. A tagság fő feladatának tekinti az egykor Ecuadorban élő Móricz János őstörténeti kutatási eredményeinek népszerűsítését. A hivatalos történelemírás állításait aláásó eredményein felbolydult az akkori tudományos élet, a kutató rejtélyes halálának körülményei is erősítették az összeesküvés-elméletek híveit. Az ecuadori ún. Táltosok-barlangjában fellelt kincsek azóta is sok kalandort vonzanak, de a mélység őrzi titkait az avatatlanok elől.

 

Az ősrégészeti és nyelvészeti kutatási eredmények publikálására jövő tavasszal egy nemzetközi konferencia keretében kerül sor. A meghívást elfogadók között üdvözölhetjük majd Gerardo Pena urat Ecuadorból, aki Móricz János barátja és ügyvédje volt, Klaus Donát, aki az „Emberiség eltitkolt történelme” c. filmjével hívta fel a világ figyelmét történelemkönyveink alapvető ostobaságaira. Az előadók között lesznek még régészek, nyelvészek, rováskutatók.

 

 

Az egyesületünk természetesen egyéb kapcsolódó rejtélyekkel is foglalkozik. Munkabeszélgetéseken, vitaesteken egy-egy témát megrágva haladunk lépésről-lépésre, érveket ütköztetünk ellenérvekkel. Az együtt gondolkodás mindkét oldalt csiszolja. Jómagam – most már az egyesület elnökeként – előadásokon mutatom be a témával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Már két alkalommal hangzott el városunkban Móricz János eredményeit is bemutató, dél-amerikai témájú előadásom, most a folytatásra kerül sor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Móricz János kutatásainak összefoglalása

Hary Györgyné (1977)

 

A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él. Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részérő, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe előtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete.

A cikk folytatódik a http://www.magtudin.org/Moricz%20Janos.htm oldalon.