A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

a helyi autóbuszjáratokon alkalmazható viteldíjak és pótdíjak megállapításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2012.(………..) önkormányzati rendelete a helyi autóbuszjáratokon alkalmazható viteldíjak és pótdíjak
megállapításáról szóló 31/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § Hatályát veszti a helyi autóbuszjáratokon alkalmazható viteldíjak és pótdíjak megállapításáról szóló 31/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet.
  2. §  Ez a rendelet a 2012. március 31-én lép hatályba és 2012. április 1-én hatályát veszti.

 

Michl József                        dr. Kórósi Emőke
polgármester                            jegyző