Pályázati felhívás költségelvű bérlakás bérbe adására

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja az alábbi, 62 m2 térmértékű, 2 szoba + nappali, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC elrendezésű, összkomfortos, költségelvű bérlakást:

Mindszenty tér. 11. fsz/2

A pályázatot csak természetes személyek nyújthatják be.

A pályázat kiírásakor a bérleti díj minimális összege 1.200,- Ft/m2/hó + rezsi költség + 5.775.- Ft/hó külön szolgáltatási díj (szemétszállítási díj, közös helyiségek takarítása és világítása).
A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet 2023. december 15. napjától 5.000, – Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani – mely összeg nem kerül visszafizetésre – a részletes pályázati kiírással együtt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodáján. A pályázati díj összegét a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken vagy átutalás útján az önkormányzat MBH Banknál vezetett 50440016-10016147 számú számlájára kell megfizetni (átutalás esetén az átutalási bizonylatot pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni).

Pályázatot csak az nyújthat be, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31. (szerda) 15:30 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) II. emelet 206. szoba

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy önkormányzati ingatlanban csak egy kistestű állat tartható szaporulat nélkül.

A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A lakás megtekintése 2024. január 16. (kedd) 14:00 és 15:00 óra között lehetséges.

A pályázat elbírálására Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága jogosult.

A benyújtott pályázatok a benyújtás határidejét követő Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kerülnek elbírálásra.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez többek között az, aki:

a meghatározott lakásbérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű bérleti díjat fizet meg, melyet a bérleti szerződés lejártát megelőzően lakhat le.

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 200.000.- Ft óvadékot meg kell fizetni.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda
2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba
Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691

Letölthető dokumentumok