Pályázati kiírás – Tata, Mindszenty tér 16/8. szám alatt található 15 m2 térmértékű gépkocsi tároló

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tata Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a Tata, Mindszenty tér 16/8. szám alatt található 15 m2 térmértékű gépkocsi tárolót.

A pályázatot csak a Tata, Mindszenty téri költségelvű bérlakások bérlői nyújthatják be.

A gépkocsi tároló bérleti díjának minimális összege bruttó 25.000, -Ft/hó

A garázsra szóló szerződés a Mindszenty téri költségelvű bérlakásra vonatkozó
lakásbérleti szerződése lejáratának időpontjáig köthető.

A pályázatot formanyomtatványon kell benyújtani, melyet 2023. június 01. napjától 5.000, – Ft + ÁFA, összesen 6.350.- Ft összeg befizetése mellett lehet kiváltani – mely összeg nem kerül visszafizetésre – a részletes pályázati kiírással együtt a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodáján. A pályázati díj összegét a hivatal részéről rendelkezésre bocsátott postai csekken vagy átutalás útján az önkormányzat MBH Banknál vezetett 50440016-10016147 számú számlájára kell megfizetni (átutalás esetén az átutalási bizonylatot pályázó köteles a pályázati dokumentáció kiváltásakor bemutatni).

Pályázatot csak az nyújthat be, aki kiváltotta a pályázati formanyomtatványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30. (péntek) 1200 óra

A pályázat benyújtásának helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.) II. emelet 206. szoba
A pályázat benyújtására csak személyesen van lehetőség!

A pályázat elbírálására Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága jogosult.
A benyújtott pályázatok a benyújtás határidejét követő Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kerülnek elbírálásra.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki:
-a meghatározott bérleti díjnál magasabb összegű bérleti díjat fizet, és vállalja továbbá, hogy a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg legalább három havi egyösszegű
bérleti díjat fizet meg, mely a bérleti szerződés lejártát megelőzően a fizetendő bérleti díjból levonásra kerül.

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda
2890 Tata, Kossuth tér 1. II. emelet 206. szoba
Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Tel: 34/588-691

Letölthető dokumentumok