VIII/11181- 2/2023 ügyiratszámú fizetési felszólítás

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által meghozott VIII/11181-
2/2023 ügyiratszámú fizetési felszólítás – az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény 77/A. § alapján –az alábbi ok miatt meghiúsult:

a) az adózó elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége, lakcíme, székhelye ismeretlen,
vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre
költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv
megkeresése nem járt eredménnyel,
b) a jogutód nem ismert,
c) az adózó nem jelölt meg kézbesítési meghatalmazottat,
d) a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy annak megkísérlése már előre is
eredménytelennek mutatkozik, vagy
e) azt törvény vagy kormányrendelet előírja.
A fentiekre tekintettel a Hivatal hirdetményi úton közli a következő döntést:

Ügyiratszám: VIII/11181-2/2023
Ügy tárgya: elővezetési költség adók módjára behajtandó köztartozás
Adózó neve: Kiss János
Adóazonosító száma: 8352823930
Kifüggesztés/közzététel napja: 2023-07-10
Lejárat napja: 2023-07-25

A döntés a kifüggesztést/közzétételt követő 15. napon közöltnek tekintendő.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a hatóság a VIII/11181-2/2023 ügyiratszámon döntést hozott, de
annak közlése a fent megjelölt ok miatt meghiúsult, ezért az adózó vagy képviselője a felhívást a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Adó- és pénzügyi Iroda fszt. 10. ajtó (cím: 2890 Tata, Kossuth
tér 1.) hivatali időben (hétfő 8:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig, szerdán 13:00-15:30-ig, pénteken
8:00-12:00-ig) előzetes, telefonon történt egyeztetést követően átveheti (telefonszám: (34) 588-
648).

Letölthető dokumentumok