Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Igazgató:

Sinkó Ildikó

Fenntartó:

Tata Város Önkormányzata

Cím:

2890 Tata, Váralja utca 4.

Telefon:

+36-34-380-281

E-mail:

konyvtar@mzsvktata.hu

 

További e-mail címek
Kölcsönzés ügyintézés:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

Gyermekkönyvtár:

gyerek@mzsvktata.hu

Könyvtárközi kölcsönzés:

konyvtarkozi@mzsvktata.hu

Olvasószolgálat:

olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

Könyvbeszerzés, feldolgozás:

feldolgozas@mzsvktata.hu

Gazdasági ügyek:

konyvtargazd@gmail.com

Felnőtt részleg nyitvatartás:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testület a könyvtár könyvcsomagok átadására vonatkozó heti nyitvatartási idejét 18 órában határozza meg. A fűtési szezonban a Váralja u. 4. szám alatti könyvtárépület az olvasók számára nem látogatható.

Jelenleg könyvcsomag átadópont működik az alábbi helyen:
Rendelőintézet – Tata, Váralja u. 6.
(A művelődési házzal szemben.)
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk:
Hétfő: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Kedd: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Szerda: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Csütörtök: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Péntek, Szombat, Vasárnap: zárva

Gyermek részleg nyitvatartás:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testület a könyvtár könyvcsomagok átadására vonatkozó heti nyitvatartási idejét 18 órában határozza meg. A fűtési szezonban a Váralja u. 4. szám alatti könyvtárépület az olvasók számára nem látogatható.

Jelenleg könyvcsomag átadópont működik az alábbi helyen:
Rendelőintézet – Tata, Váralja u. 6.
(A művelődési házzal szemben.)
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk:
Hétfő: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Kedd: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Szerda: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Csütörtök: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Péntek, Szombat, Vasárnap: zárva

A sikeres és boldog élet egyik feltétele, hogy mindenki elérhesse a  tanuláshoz, az önműveléshez, a kikapcsolódáshoz és a személyes vagy  szakmai döntésekhez szükséges tudást, információkat.

Ebben szeretne segíteni Önöknek a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, mint közgyűjtemény.

Jelenleg 150.000 kötetet meghaladó dokumentumállomány, számos  napilap, hetilap- és egyéb folyóirat valamint hangos könyvek, CD-, DVD-  és helytörténeti gyűjtemény várja az érdeklődőket. Az agostyáni illetve a  kertvárosi városrészben két fiókkönyvtár is olvasóink rendelkezésére  áll.

Felkészült munkatársaik segítséget nyújthatnak Önnek, hogy  megtalálja a munkájához, a tanulásához szükséges információkat. Hasznos  ötleteket és tanácsokat kaphat kedvenc időtöltéséhez, korszerű technika  segítségével kalandozhat a világhálón. A könyvtárközi kölcsönzés révén  kérésére az ország más könyvtárából is megkérik a szükséges irodalmat.

Könyvtárukat az egyre magasabb szakmai színvonal érdekében a  fenntartó Tata Város Önkormányzatának forrásain túl az Európai Unió és  Magyarország anyagi támogatásával is fejlesztik.

A Móricz Zsigmond nevét viselő tatai városi könyvtár 1949-től,  alapítása óta egyike a város leglátogatottabb, s bízvást mondhatjuk,  legkedveltebb művelődési intézményeinek. Az elnevezés az éppen aktuális  politikai, közigazgatási modelleknek megfelelően változott (járási,  városi, közművelődési, most éppen nyilvános könyvtár a besorolás) de a  lényeg nem módosult:

Tartalmas, magas szintű szolgáltatást nyújtani a használóknak,  felnőtteknek és gyermekeknek a városban. Biztosítani a hozzáférést az  információhoz, a tanulmányokhoz szükséges szakanyagokhoz, s a szabadidő  eltöltéséhez szükséges színvonalas irodalomhoz – kielégítve ezzel a  legkülönfélébb olvasói igényeket is. Ezen dolgoztak, dolgoznak a  könyvtár munkatársai évtizedek óta, szem előtt tartva az egyre változó  érdeklődést, a technikai változásokat. Így az évek folyamán a könyvek és  folyóiratok mellett elkezdtük gyűjteni a nem hagyományos könyvtári  dokumentumokat: a videót, majd a DVD-t, a multimédiás és zenei CD-ket.  Legújabban a hangoskönyvek gyűjtését kezdtük el, melyekkel a látásukban  korlátozott használóinkat segítjük, biztosítva számukra az irodalmat –  CD-n, kazettán!

A város területi aránytalanságait segítendő két fiókkönyvtár áll olvasóink rendelkezésére az agostyáni illetve a kertvárosi városrészben, biztosítva elsősorban az ott élőknek a könyvtári szolgáltatásokat.

A könyvtár a kölcsönzésen, információkutatáson túl a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét is megadja használóinak, kérésükre az ország bármely könyvtárából megkérve a szükséges irodalmat.

Kialakítottuk számítógép-parkunkat. A gépek használatával olvasóink közvetlenül is hozzájutnak a keresett információhoz az Interneten keresztül, hiszen fél óra ingyenes hozzáférést biztosítunk számukra.

A könyvtár – járási könyvtári megalakulása óta – 2013-ig ellátó és  módszertani központja volt a városkörnyék, vagy ahogyan a korszerű  terminus technikus nevezi: a kistérség községi könyvtárinak is.

A hozzájuk tartozó községek voltak: Baj, Dunaalmás,  Dunaszentmiklós, Naszály, Tardos, Kocs, Vértestolna, Szomód. Számukra  biztosította a könyvtár a szakszerű állománygyarapítást, folyóiratok és  más információhordozók beszerzését.

Letölthető dokumentumok