A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

Jegyzői kabinet

kabinetvezető
Telefonszám: 
+36 34 588 693
Szervezeti egység Feladat Ügykörök
Jegyzői kabinet Szervezési csoport   - általános, időközi országgyűlési, önkormányzati és nemzetiségi választások előkészítése; 
- országos és helyi népszavazással kapcsolatos szavazások előkészítése;
- a képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, adminisztrációs feladatok;
- képviselő-testület döntéseinek nyilvántartása;
- nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének adminisztratív segítése;
- kistérségi társulás tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, technikai, szervezési feladatok ellátása;
- városi kitüntetések adományozásának előkészítése;
- Tata név-, illetve címerhasználat engedélyezésének előkészítése;
- tisztségviselői, képviselői fogadóórák, lakossági fórumok szervezési feladatainak ellátása;
-a hivatal iktatási, irattározási és selejtezési feladatainak ellátása;
Közterület-felügyelet csoport Az önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati vagyon védelméről közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján gondoskodhat. a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;
a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása;
A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet;
A felügyelő a helyi közúton, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, értesítést helyez el, majd a járművet elszállíthatja;
Belső ellenőrzés

Ellátja

  • a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságok,
  • a társulási megállapodás alapján a Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint,
  • a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.
 
Személyügy Ellátja az önkormányzati és hivatali foglalkoztatottakkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.  

 

A kabinet tagjai:

dr. Horváth József jegyző 1. emelet 109. iroda +36 34 588 616
dr. Lantai Éva aljegyző 1. emelet 107. iroda +36 34 588 693
dr. Korencsi Melinda kabinetvezető 1. emelet 114a iroda +36 34 588 690
Rada Gáborné titkárnő 1. emelet 108. iroda +36 34 588 616
Takács Zoltán személyügyi referens 1. emelet 112. iroda +36 34 588 668
Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőr 1. emelet 111. iroda +36 34 588 653

 

Szervezési csoport

Dankó Anikó szervezési ügyintéző 1. emelet 118. iroda +36 34 588 641
Szendi Krisztián ügyintéző 1. emelet 114/a. iroda +36 34 588 680
Barassó Miklósné iktató +36 34 588 692
Hegyi Judit iktató +36 34 588 602
Némethné Kugyelka Erzsébet iktató +36 34 588 602