Koronavírus információs vonal telefonszáma: 06 80 277 455; 06 80 277 456

Tájékoztató Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárásáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 334/2018. (X.31.) Tata Kt. határozatával kezdeményezte Tata teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálatát.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) előírásai alapján folyt le.

Ennek keretében Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárása érdekében az 59/2022. (II.24.) határozatával döntött a véleményezési szakasz során beérkezett vélemények, észrevételek elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról, valamint az el nem fogadás indokolásáról.

Már a felülvizsgálat megkezdése előtt 2019-től formanyomtatványon gyűjtöttük össze a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó kéréseket. Ilyen formanyomtatványon 2019 és 2020-ban nagyságrendileg 100 észrevétel jött. Ezek a javaslatok részben átfedésben vannak a partnerségi szakaszban érkezett véleményekkel. Az előzetes javaslatok, észrevételek összefoglaló listáját, az elfogadást vagy el nem fogadást, illetve a javaslatokra adott válaszokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az államigazgatási szervek észrevételeinek összefoglaló táblázatát, a véleményre adott válaszokat, a véleményeltérés esetén az egyeztetést követően, az egyeztetésen kialakított közös álláspont alapján módosult válaszokat a 2. melléklet tartalmazza.

A véleményezési szakaszban beérkezett nagyságrendileg 450 véleményt tartalmazó táblázatot, a véleményekre adott válaszokat, valamint azt, hogy a vélemény elfogadott vagy el nem fogadott a 3. melléklet táblázata tartalmazza. Ez a melléklet tartalmazza  egységben az Agostyán részét képező Neugebirg területére vonatkozó észrevételeket is.

A véleményezési szakaszban beérkezett vélemények nagy része, nagyságrendileg 300 észrevétel négy helyszínnel kapcsolatosan vetődött fel. Ezekre a véleményekre egységes, összefoglaló minden felvetésre részletes indoklást adó válaszokat fogalmaztunk meg, a területekre vonatkozó térképek becsatolásával. Így a táblázatban ezekre a területekre vonatkozó vélemények esetében csak erre a külön válaszra való utalás szerepel. A jelentős számú észrevételt tartalmazó négy terület a következők:

- Újhegy szabályozása (a válasz a 4. mellékletében található)

- Kőporos pálya területének szabályozása (a válasz az 5. mellékletében található)

- Az 1841 hrsz.-ú telek szabályozása (a válasz a 6. mellékletében található)

- A Várkanyar területének szabályozása (a válasz a 7. mellékletében található)

A Tata teljes közigazgatási területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárásáról szóló előterjesztés mellékleteiben szereplő  válasz tervezeteket fogadta el a Képviselő-testület, azzal, hogy a 3. számú mellékletben szereplő Neugebirg terület tekintetében a 66., 78., 100., 243., 244., 245., 257., 285., 324., és 420. sorszámú észrevételek, valamint a 7. számú mellékletben található, a Várkanyar területének szabályozásával kapcsolatban a Képviselő-testület módosított válaszokat fogadott el.

A Neugebirg, valamint a Várkanyar területére vonatkozó 3. és 7. számú melléklet már az elfogadott módosításokat tartalmazza.

A beérkezett lakossági véleményeket az adatkezelési szabályoknak megfelelően név nélkül tartalmazzák a mellékletek.