Településképi Rendelet módosítása

Tata Város Polgármestere a Településképi Rendelet módosításáról
Lakossági Fórumot hirdet

2023. július. 06. 16:00 órára a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatalba
(2890 Tata, Kossuth tér 1.)

A Településképi Rendelet módosítására magasabb jogszabályok módosulása miatt van szükség.

  • A módosítás egyrészről a településképi véleményezési eljárást érinti.:

A jelenlegi rendelet 41., 42., 44. §-a az azóta hatályát vesztett 314/2012 (XI.8.) Korm. Rendeletre hivatkozik. A módosítást követően ezek a hivatkozások a jelenleg is hatályban lévő, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021(VII.15.) Kormány rendeletre cserélődik.

  • Módosul másrészről a TKR 6.,7.,8., melléklete az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.

A településképi rendelet módosításával, kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 5 napon belül, azaz 2023.07.11-ig papír alapon a Polgármesternek címezve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy e‑mailben a telepulesterv@tata.hu címre lehet megtenni.

Letölthető dokumentumok