Tata - Magyary terv - Településrendezés - Hatályos településrendezési eszközök
Tata Város Képviselő-testületének
38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelete
Tervlapjegyzék* 4. melléklet

ABCDEF

jelnévHatályba léptető rendelet számaLéptéktervlapleírás
1.Tm-1 VÁROSRÉSZEK38/2005.(XII.6.)

városrészek területi lehatárolása
2.SZ-1/A Külterület szabályozási terve M=1:20 0004db A3 Központi belterület körüli közigazgatási terület szabályozási terve
3.SZ-2/A A központi belterület és környezete szabályozási terve M=1:2 00065db A3 A központi belterület és környezete szabályozási terve szelvényezve,
valamint jelmagyarázata
4.Szm-1 Övezeti terv M=1:8 0004db A3
5. Szm-1/MIP Rész-Övezeti terv


6. Szm-2 Tervi kötelezések a beépítésre szánt területekre M=1:14 000 2db A3
7. Szm-3 Építési korlátozások M=1:20 000 4db A3 a meglévő, valamint a kiépítendő közművek területei, védőterületei és védőtávolságai miatt érvényesítendő építési korlátozások
8. Szm-4 Tata művi értékvédelme M=1:7 000 2db A3 az országos és a helyi művi értékek, a régészetileg védett területek a központi belterületen
9. Szm-5 Kulturális örökségvédelem külterületen, táj- a természetvédelem M=1:21 000 2db A3 a központi belterület körüli közigazgatási határon belül az országos és a helyi művi értékek, a régészetileg védett területek térképi megjelenítése, valamint a természetvédelem helyszínei
10. SZ-2/A-MIP Északi Ipari Park (és Újhegy északkeleti része) lásd 50. sor - Északi Ipari Park és Szomódi úti iparterület elnevezésű tervlap
11. SZ-2/A-M1/a Május 1. út- Vörösmarty utca- János- patak által határolt terület M=1:2 000 1 db A4
12.Hatályon kívül helyezte Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010. (VII.5.) önkormányzati rendelete
13.Hatályát vesztette Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2013. (V.5.) önkormányzati rendeletének megalkotásával
14.SZ-2/A-1 Tata iparterületek

(volt baji úti téglagyár területe)
15.Sz-2m


(volt baji úti téglagyár területe)
16.Hatályon kívül helyezte Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2011.(08.10.) önkormányzati rendelete
17.SZ-2/A-DIP Déli Ipari Park 7/2006.(III.1.)M=1:4 0001 db A3 hatálytalan 2019. májsu 31-től; lásd tervlapok
18.
DIP szabályozási terv melléklete M=1:4 0001 db A3
19.
"Dobroszláv utca- Damjanich utca" 17/2006.(IV.28.)M=1:1 0001 db A3
20.
"Vértesszőlősi út- Erkel utca" 17/2006.(IV.28.)M=1:2 0001 db A3 hatálytalan; lásd 18.2. tervlap
21.SZ-2/A-M4 „Új Központ” 24/2006.(VII.05.)M=1:2 0001 db A3 Tata, Halastó - Fényes városrész Keszthelyi út – Új út – Malom árok – Május 1. út által határolt, a szabályozási terven jelölt részterületére.;
22.Sz-4m/1 Építést korlátozó, befolyásoló tényezők M=1:2 0001 db A3 rögzíti a meglévő kiváltandó közművek nyomvonalait, valamint a megmaradóak védőterületeit és védőtávolságai miatt érvényesítendő építési korlátozásokat.
23.SZ-2/A-M5 Új út- Csapó utca- János Patak által határolt terület 11/2007.(III.30.)M=1:1 0001 db A3 lásd 8.2. tervlap
24.SZ-2/A-M5 Május 1. út – Cifra malom patak – Bartók Béla u. – Malom patak által határolt terület 33/2007.(XI.30.) módosította a 22/2013.(VI.28.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. január 21-től; lásd 13.1. tervlap
25.SZ-2/A-M6 Kossuth tér – Rákóczi utca – Hősök tere – Piarista köz– Fazekas utca – Iskola tér által határolt terület 18/2009.(V.27.)M=1:2 0001 db A4hatálytalan 2019. január 1-től; lásd 12.2 és 12.4. tervlap
26.
Által-ér völgyi kerékpárút 33/2009.(XI.30.)M=1:2 0002 db A3
27.
Golf Klub 44/2009.(XII.17.)M=1:5 0001 db A3
28.
Déli Ipari Park 20/2010.(VII.5.) M=1:5 0001 db A3 hatálytalan 2019. májsu 31-től; lásd tervlapok
29.
Kőkúti tömb 21/2010.(VII.5.)M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. január 1-től; lásd 12.2 és 12.4. tervlap
30.
Kisfaludy utca 23/2010.(VIII.25)M=1:1 0001 db A3hatálytalan; lásd 18.2. tervlap
31.
Új központ 27/2010.(XII.1)M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. április 26-tól; lásd 8.2. és 8.4. tervlapok
32.
Fácános kert 30/2010.(XII.20.)M=1:2 0001 db A3
33.
Csever utca térsége 7/2011.(II.28.)M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2017. július 28-tól; lásd 8.2. tervlap
34.
Fényes fasor térsége 23/2011.(VIII.10.)M=1:2 0001 db A1a 4.4. és 8.2. tervlapokat érintő része hatálytalán
35.
Május 1. úti körforgalom és környéke 23/2011.(VIII.10.)M=1:1 0001 db A3hatálytalan 2019. április 29-től; lásd 9.1. és 9.3. tervlap
36.
Naplókert u. szabályozási terve - 2012 16/2013.(V.3.)M=1:2 0001 db A3hatálytalan; lásd 16.2. tervlap
37.
Fellner jakab utcai buszforduló szabályozási terve 22/2013.(VI.28.)M=1:2 0001 db A3hatályos 2013. július 26-tól
38.
Komárom u. József A. ut csomópont szabályozási terve M=1:2 0001 db A3
39.
Fekete út, Gyertyános út Akácos u. által határolt terület szabályozási terve 39/2013.(XII.19.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2021. március 18-tól; lásd 19.2.tervlap
40.
Új út rekreációs terület szabályozási terve 17/2014.(IX.1.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. január 21-től; lásd 8.3. tervlap
41.
Vasútrekonstrukció 23/2014.(XI.27.) M=1:2 0003 db A1
42.
Május 1. út-Komáromi utca-Kosztolányi Dezső utca által határolt terület 16/2015.(VII.10.) M=1:1 0001 db A3hatálytalan 2019. január 1-től; lásd 12.2 és 12.4. tervlap
43.
Borostyánház környezete (Építők parkja) 20/2015.(IX.8.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. április 26-tól; lásd 13.4. tervlap
44.
Hatályon kívül helyezte a 15/2016.(IV.28.) ÖR. hatálytalan 2016. május 13-tól
45.
Kálvária utca - Fekete út által határolt terület 4/2016.(II.25.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan; lásd 16.2. tervlap
46.
Szomódi úti iparterület 21/2016.(XI.10.) M=1:3 0001 db A3hatálytalan; lásd 50. sor
47.
Környei út - Bánhidai út közötti terület 21/2016.(XI.10.) M=1:3 0001 db A3hatályos 2016. december 11-től
48.
Új út - Réti tavak közötti terület 5/2017.(II.24.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. január 21-től; lásd 8.3. tervlap
49.
Hősök tere 5/2017.(II.24.) M=1:2 0001 db A3hatálytalan 2019. január 1-től; lásd 12.2 és 12.4. tervlap
50.
Északi Ipari Park és Szomódi úti iparterület 13/2018.(V.30.) M=1:4 0001 db A3hatálytalan 2019. április 29-től; lásd SZ-2/A jelű központi belterület és környezete szabályozási tervlapok
51.
M1 autópálya 2x3 sávosra történő bővítésével érintett terület 29/2020.(X.29.) M=1:10 000egyedi méret