A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

HIRDETMÉNY

A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva 2020. március 25-én Tata Város Polgármestere az alábbi előterjesztésekben döntött:

 

 1. Rendelet-tervezet a szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról       
 1. Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 29/2000 (XII.05.) számú rendelet módosítására
 2. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 7/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
 3. A képviselő-testület ciklusra szóló gazdasági programja
 4. a.) Beszámoló a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény tevékenységéről

      b.) Tájékoztató a tatai járóbeteg szakellátás helyzetéről

      c.) Tájékoztató a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról

 1. Beszámoló a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. 2019. évi ingatlankezelési tevékenységéről
 2. A Kuny Domokos Múzeum szakfelügyeleti ellenőrzésének intézkedési terve
 3. A Tatabányai Tankerületi Központ intézményátszervezésével kapcsolatos véleménykérése
 4. Tájékoztató az Európai Uniós pályázatokról
 5. A közművelődési alapszolgáltatásokat végző szervezetek - 2020. évi szolgáltatási terveinek jóváhagyása
 6. A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának előzetes véleményezése
 7. Az óvodai jelentkezések 2020. évi rendjének meghatározása, valamint az óvodák kötelező felvételi körzetei
 8. Tájékoztató a Tatán működő közműszolgáltatók 2020. évi fejlesztési terveiről 
 9. A Tatai Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója 
 10. A Fellner Jakab Kulturális  Közhasznú Alapítvány kérelme 
 11. Tatai Öreg-tó Kft. tájékoztatója az Aranyponty Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás hatályosulásáról 
 12. A város parkolási helyzetének áttekintése és fejlesztési lehetőségei 

A döntések és az azt megalapozó előterjesztések az alábbiakban olvashatók:

Döntések:

Előterjesztések:

 

T a t a , 2020. március 25.

 

                                                                Tatai Közös Önkormányzati Hivatal