Ügykereső

Ügytípus Ügykör Szervezeti egység Letölthető dokumentum
Családvédelmi koordináció - hozzátartozók közötti erőszak Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Gyámnevezés és gyámságból való kizárás Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Életkezdési támogatás Gyermekvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyermekvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása Gyermekvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Rendkívüli települési támogatás Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Szociális tüzifa Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Vis major támogatás Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Települési támogatás beteg hozzátartozó ápolásához Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Települési támogatás lakásfenntartási költségek viseléséhez Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Köztemetés Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Igazolás védendő fogyasztói státuszhoz Szociális ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Bejelentés, és engedélyköteles ipari tevékenység Ipar és kereskedelem – Ipari tevékenység bejelentése, működési engedély kiadása Humánszolgáltatási Iroda Link
Birtokvédelmi eljárás Birtokvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Állattartási ügyek Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Hagyatéki eljárás Hagyatéki ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Talált tárgyak ügyintézése Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Zenés, táncos rendezvények engedélyezése Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Földhirdetmények kezelése Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység Ipar és kereskedelem – Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély kiadása Humánszolgáltatási Iroda Link
Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység Ipar és kereskedelem – Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély kiadása Humánszolgáltatási Iroda Link
Szálláshely nyilvántartásba vétele Ipar és kereskedelem – Szálláshely-szolgáltatás Humánszolgáltatási Iroda Link
Vásár, piac engedélyezése Ipar és kereskedelem – Vásárok, piacok Humánszolgáltatási Iroda Link
Hirdetmények Igazgatási ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Házszámmegállapítás Címnyilvántartás, címkezelés Humánszolgáltatási Iroda Link
Központi címregiszter ügyek, címnyilvántartás Címnyilvántartás, címkezelés Humánszolgáltatási Iroda Link
Lakcímfiktiválási eljárás Címnyilvántartás, címkezelés Humánszolgáltatási Iroda Link
Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Otthonszületés anyakönyvezése Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Haláleset anyakönyvezése Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Külföldön történt anyakönyvi esemény Magyarországon történő anyakönyvezése Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Házassági név megváltoztatása Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Születési családi és utónév megváltoztatása Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Házasságkötési szándék bejelentése Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Családi jogállás rendezése Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Gyermek nevének megállapítása Anyakönyvi ügyek Humánszolgáltatási Iroda Link
Építményadó Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Előrehozott adófizetés Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Adóhatósági igazolás kiállítása Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Adótúlfizetés visszaigénylése Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Idegenforgalmi adó Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Fizetési kedvezmények Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Végrehajtási eljárások Adóügy Adó- és pénzügyi Iroda Link
Közterület-használati engedélyezési eljárás Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó kérelem elbírálása – Szociális bérlakás Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó kérelem elbírálása – Költségelvű bérlakás Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Tulajdonosi hozzájárulások kiadása Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Társasházak törvényességi felügyelete Társasházakkal kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Településképi bejelentési eljárás Társasházakkal kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Településképi szakmai konzultáció Társasházakkal kapcsolatos feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Településképi véleményezési eljárás Településképi feladatok Városépítészeti és vagyongazdálkodási Iroda Link
Fakivágás közterületen Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Fakivágás természetvédelmi területen Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Zöldterületi beavatkozások Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Természetvédelmi, szakhatósági engedélyek Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Parlagfű, illetve egyéb allergén gyom bejelentés, növényvédelem Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Zajkibocsátási határértékek megállapítása Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Természetvédelmi területre történő behajtási engedély kiadása Környezet és természetvédelem Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére vonatkozó kérelem Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Vadkárbecslés Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjkedvezmény Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Eb összeírás Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Méhészek letelepedésének engedélyezése Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Kutak fennmaradásának / új kút létesítésének engedélyezése Városüzemeltetés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Behajtási engedély a "Mindkét irányból behajtani tilos! Kivéve ..." jelzőtáblával ellátott területre Közútkezelés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
3,5 t feletti gépjármű tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása Közútkezelés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás Közútkezelés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Forgalomtechnikai ügyek Közútkezelés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Gépjármű kárigény bejelentés Közútkezelés Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda Link
Link